Mark Sisyrian har koll på kalkyler.

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

Med BIM redan kalkylen sparar du både tid och pengar. Digitalisering, BIM och 3D-modeller har slagit igenom stort inom byggbranschen. Men det finns ytterligare vinster att göra – ju tidigare i projekten vi utnyttjar tekniken, desto bättre resultat. En genomtänkt BIM-strategi är därför en lönsam investering.

En BIM-modell kan användas till mycket mer än att bara plotta ritningar. Det går att utföra en rad analyser och simuleringar, till exempel bärighet, koldioxidutsläpp, energianalyser. Vi får därför en effektivare projektering, där kunden sparar både tid och pengar, samtidigt som beställaren får ett bättre beslutsunderlag – något som i sin tur möjliggör nya affärer och tjänster.

Genom att säkra rätt information från början – och säkerställa att BIM-kraven följs upp av alla parter i projektet – får vi en högre kvalitet på både projekteringen och den färdiga produkten. Det blir färre överraskningsmoment och ett minskat antal ÄTA-arbeten, som är dyra att åtgärda under byggproduktionen.

Samtidigt får fastighetsägaren en detaljerad modell som kan användas vid förvaltningen i många år framöver. Det innebär att byggnaden inte behöver projekteras om, vilket sparar mycket pengar.

Digital informationshantering – en framgångsfaktor

Om kunden inte har några BIM-processer sedan tidigare ser vi till att ta fram en BIM-strategi. Vi bistår sedan i projekten med BIM-samordning och 3D-baserade kalkyler inom både husbyggnad och anläggning.

För oss på Forsen är det en självklarhet att ständigt effektivisera de projekt vi arbetar i, och här är digital informationshantering en nyckelfaktor. Vi hjälper våra kunder att visualisera och tillgängliggöra informationen i uppdraget genom att på ett strukturerat sätt presentera den i olika former och på olika digitala plattformar. Därför har vi ofta roller som BIM-strateg, datasamordnare, BIM-samordnare, rådgivare eller modellsamordnare i projekten.

Genom vår gedigna kompetens inom projektledning kan vi också stötta våra kunder i olika vägval kring IT-stöd för projekt- och programledning.

Vill du veta mer om hur du kan använda BIM och BIM-baserad kalkylering? Vänd dig till Murat eller Mark, kontaktuppgifter hittar du till höger.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK