Här syns Håkan Undin och Jan Ahlinder som grundande Forsen. De är fortfarande verksamma i bolaget.

Forsen fyller 25

En vårdag 1997 träffades de tre branschkollegorna Håkan Undin, Leif Hernborg och Jan Ahlinder på ett café i Stockholm för att prata framtid. Alla tre hade olika kompetenser och olika roller på sina företag. Och alla tyckte de att branschen hade stagnerat – det var dags för en uppstickare att utmana de stora elefanterna. Idag, 25 år senare, kan vi konstatera att de lyckades. Forsen har varit lönsamt ända sedan starten och täcker idag hela Sverige.

1997 hade branschen precis återhämtat sig efter sju års fastighetskris. Under den tiden hade antalet rikstäckande byggföretag minskat från ett tjugotal till tre.

– Det var en konsolidering som varken gynnade branschen eller kunderna. Vi såg också att alla uppstickare jobbade med total- eller generalentreprenad, medan vi ville satsa på CM. Då kunde vi konkurrera med riksbyggarna trots att vi var ett litet företag, säger Jan Ahlinder.

Tillsammans täckte kompetensen hos de tre grundarna både tidiga skeden, projektering, upphandling och själva byggprocessen. Så de bestämde sig för att bilda Forsen – de trodde så starkt på sin idé att de pantsatte sina villor för att finansiera sitt nya företag.

– Vi skrev en detaljerad femårsplan som blev vårt rättesnöre. Här fanns exakta uppgifter om allt vi ville uppnå – och det enda som sprack var lönsamheten. Den blev högre än vi hade planerat, säger Håkan Undin.

CM var utmärkande för Forsen redan från starten och är fortfarande basen för verksamheten. Men man arbetar med alla genomförandeformer.

– Andelen CM har varierat mellan 20 och 50 procent. Metoden är fortfarande inte så spridd utanför Stockholm och Forsen har ju vuxit geografiskt under åren – senast med vår satsning i norra Sverige, säger Jan Ahlinder.

Tillväxt har hela tiden varit ett mål – både i form av volym, geografisk närvaro och en breddning av tjänsteutbudet.

– Det är inget självändamål att växa, det är snarare en naturkraft. Vi får jobba med större projekt och karriärmöjligheterna på företaget ökar. Vi har i stort sett inga kundförluster sedan starten och personalomsättningen är låg, även om vi gick så fort fram i början av 2000-talet att medarbetarna faktiskt protesterade. Det lärde vi oss mycket av och de senaste åren har vi fyra gånger utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser, säger Håkan Undin.

Vilket är då framgångsreceptet?

– Vi har varit konsekventa och följt vår plan. Genom att vi har vuxit med lönsamhet har det blivit en lycklig spiral – man vill ju umgås med vinnare och det finns en respekt för oss hos både kunder och leverantörer. Ändå känner vi oss fortfarande som uppstickare, eller ett rock’n’roll-företag som en konkurrent en gång kallade oss. Då förstod han inte att vi uppfattade detta som något positivt, säger Håkan Undin.

– Vi har också varit duktiga på att rekrytera unga, begåvade människor och på att dra in spännande och långsiktiga projekt, säger Jan Ahlinder. Finanskrisens år 2008 var vårt bästa någonsin. Vi hade flera stora CM-projekt varav många för kommuner och landsting, och inget av våra uppdrag avbeställdes.

forsen-konceptbild

Så vad skiljer marknaden och branschen idag från 1997?

– Konsultbolagen har blivit större medan entreprenörerna i sin tur har färre yrkesarbetare anställda. Jag tycker också att branschen har blivit renare – det var mer korruption för 25 år sedan. En annan skillnad är förstås digitaliseringen, nu görs allt i en digital miljö, säger Håkan Undin.

Digitaliseringen är en viktig framgångsfaktor för Forsen även i framtiden, framhäver båda.

– Vårt långsiktiga mål är att vara det ledande projektledningsföretaget i Norden. Och om ska lyckas med det och leva upp till vår roll som tankeledare måste vi ligga steget före inom de två nyckelområdena digitalisering och hållbarhet.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK