Per kan det här med besiktning.

Måste alltid en besiktning komma sist?

”Jag tror att många förknippar besiktningen med ett tydligt slut. Men en fortlöpande besiktning kan också hjälpa projektet framåt och bidra till förbättringar”. Det här säger Per Kügler, projektledare och ansvarig för besiktningsgruppen på Forsen, och här delar han med sig av över 30 års erfarenhet från branschen.

Det är både roligt och utvecklande att jobba med besiktningar och jag får se många olika typer av projekt. Det är besiktningsmannens jobb att se till att beställaren får det han har beställt enligt kontakt och inom de regler och föreskrifter som finns. Jag ser till att entreprenören har följt handlingarna och att allting är fackmannamässigt utfört och att kontrakten följs ner på detalj. Har kunden beställt 10 lampor, ska kunden få 10 lampor. Jag kontrollerar även att alla funktioner finns och att entreprenören har beaktat kraven kring brand och säkerhet.

Det finns i princip två huvudgrupper av besiktningar som man kan utföra och de är entreprenad- och statusbesiktningar. Se faktarutan här intill.

Forsen kan hantera alla de typer av besiktningar som finns inom en entreprenad och kan till det även lägga till specialkompetens inom finplanering landskap och lekparker. Till detta har vi även ett brett nätverk av specialister för att lösa kundens problem.

Jag jobbar både som bygg- och projektledare samt besiktningsman, vilket de flesta av mina kollegor som har besiktningskompetens också gör. Under alla år som jag har jobbat tycker jag att beställaren och projektet får mest valuta för vår insats när man gör fortlöpande och normerande besiktningar, därför förespråkar jag det. Jag kan ha en konstruktiv dialog med beställare och entreprenörer. Jag hittar felen tidigare, ser till att undvika tråkiga överraskningar på slutet och vet hur vi tillsammans hittar smart lösningar.

Jag föredrar forlöpande och normerande besiktningar. Då kan jag bidra på bästa sätt
– Per Kügler, projektledare och besiktningsman

I min roll är jag även ansvarig för teknikområdet besiktning på Forsen. Forsen har flera teknikområden som utgör vårt kvalitetssäkringssystem. Det säkerställer att alla på Forsen jobbar på samma sätt med samma dokumentation. Men det är även ett forum där vi spanar i branschen, utbyter erfarenheter och hjälper varandra.

Behöver du utföra en besiktning eller hitta nya sätt att utföra den på, hör gärna av dig. Jag finns i Uppsala men jag har kollegor på alla våra kontor som kan hjälpa dig och vi följer våra kunder dit projekten finns.

/Per Kügler, besiktningsman och projektledare
Medlem i SBR

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK