Foto: Per Myrehed
Lina Ahlgren kan industri
Foto: Per Myrehed

Samarbete är nyckeln vid industriprojekt

Att bygga en industrifastighet – skiljer det sig så mycket från vilket kontorsprojekt som helst? Jodå. Och om man inte gör rätt från början kan det betala sig dyrt i slutänden. För det är trots allt skillnad på människa och maskin.

Det som framför allt är utmärkande för en industribyggnad är att den innehåller någon form av maskin, som förädlar råvaror och tillverkar en produkt.

Det är också här den stora utmaningen ligger. Oftast är det nämligen maskinen som får styra hur huset ska formas – grundläggning, elinstallationer, gångvägar med mera. Men det är sällan optimalt. När maskiningenjörens konstruktion är full av detaljer kan det uppstå problem när den ska matchas mot vår ritningsmodell.

Därför är det viktigt att redan i de tidiga skedena ha ett tätt samarbete med maskintillverkaren. I mina projekt ser jag alltid till att tidigt hålla samordningsmöten så att alla parter får en förståelse för de andras behov. Och det har fungerat väldigt bra – både maskinkonstruktören och vi som bygger huset kan då justera våra ritningar i stället för att i ett sent skede försöka skarva ihop dem.

En viktig faktor är här arbetsmiljön: räcken, höjder, gångvägar och brandskydd. Maskinerna får aldrig inkräkta på säkerheten och vi måste ju följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Ibland krävs det också speciallösningar. Just nu jobbar jag i ett projekt där man ska kunna ta emot studiebesök. Detta fick vi lösa genom att bygga en gångbrygga längs ena långsidan.

En annan sak som utmärker många industriprojekt är tidplanen, som alltid är helig och ofta är tajt. De som ska använda maskinerna vill ju börja producera så snart som möjligt och varje dag som projektet försenas innebär stora förluster. I ett av mina projekt var maskinen upphandlad innan bygget ens var projekterat. Men vi fixade det genom en delad entreprenad, där vi satte ihop en väldigt bra projekteringsgrupp, löste problemen efter hand och hade en nära dialog med maskintillverkaren.

Hör av dig om du vill veta mer. Du hittar mina kontaktuppgifter här nedanför.

Lina Ahlgren, gruppchef och projektledare i Halmstad

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK