Tidiga skeden är avgörande för framgångsrika projekt

I dag kan det vara svårt att genomföra ett byggprojekt på grund av en marknad med lågkonjunktur och höjda byggpriser. Vi ser därför att det nu är ännu viktigare att lägga fokus på tidiga skeden i projekten. Utför man de tidiga skedena rätt så är man väl förberedd för ett genomförande när konjunkturen så småningom vänder. Planering i tidiga skeden tar tid men det är här vi kan skapa värden för framtiden och se till att vårt samhälle blir bättre byggt.

Vi har en lång erfarenhet av samhällsbyggande, vi vet vad som är viktigt att planera för och hantera innan alla förutsättningar är låsta. Målet är att hjälpa våra kunder att skapa en trygg grund för projekt genom hela byggprocessen.

Att bygga hållbart är prioriterat både med hänsyn till miljö och sociala perspektiv. Bygg- och rivningsavfall står för cirka en tredjedel av Sveriges avfallsmängder och byggproduktionen står för stora utsläpp av växthusgaser. Trenden går alltmer mot att arbeta med ett cirkulärt byggande där bland annat återbruk och återvinning är viktiga delar. Detta behöver planeras långt innan genomförandefasen påbörjas. Genomförbarhet, samordning med omkringliggande projekt och intressenter, risker, kostnadsdrivande faktorer och att skapa socialt hållbara projekt är andra frågor som vi vill hantera i tidiga skeden.

Inom Forsen har vi en lång och bred kompetens inom både anläggning, hus och bostad. Denna kompetens kommer väl till pass när vi går in och projektleder i tidiga skeden. Vi kan planprocessen, vi är duktiga på byggteknik, kalkyler och hållbarhet och vi vet hur man driver ett projekt för att det ska nå utsatta mål. Inte minst vet vi hur man bygger attraktiva och trygga stadsdelar för de som ska bo och verka i där i framtiden.

Vi växer stadigt och sen i februari är Ida Gustafsson ny projektledare inom tidiga skeden på Forsen. Hon har en stark förankring i alla projektfaser samt lång erfarenhet att jobba med stadsutvecklingsprojekt, exempelvis med Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Jag vill vara med och bidra till stadsutveckling där både människor och miljön mår bra. Genom att jobba som projektledare i tidiga skeden kan jag lägga grunden för framgångsrika projekt som bidrar till ett bättre byggt samhälle
– Ida Gustafsson

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK