Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen

Kulturfastigheter

Att förvalta kulturarvet och samtidigt anpassa fastigheterna till hyresgästernas moderna krav på energiförbrukning, tillgänglighet och service. Det reptricket är vardagsmat för Forsens projektledare. Å andra sidan har man många års erfarenhet att luta sig emot.

Få projektledningsföretag har så lång och gedigen erfarenhet av att driva kulturhistoriska byggnadsprojekt som Forsen – detta tack vare många års uppdrag för Statens Fastighetsverk. Kungliga Slottet, Operan, Skeppsholmen, Riddarholmen och Naturhistoriska Riksmuseet är bara några exempel.

– Det handlar om att förstå gammal byggnadsteknik, att ha respekt för kulturarvet. Men också att kunna anpassa gamla fastigheter till moderna krav utan att göra åverkan. Det handlar ju trots allt om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, säger Tor Andersson, affärsenhetschef på Forsen.

Under åren har Forsen byggt en kunskapsbank och en förståelse för de kunder som förvaltar kulturarvet. Men också en förmåga att visa hänsyn för de hyresgäster som använder byggnaderna, eftersom verksamheten ofta pågår samtidigt med renoveringar eller ombyggnader.

– En annan följd av att vår mångåriga erfarenhet är att vi är bra på att göra träffsäkra kalkyler och ekonomiska prognoser för kulturhistoriska byggnadsprojekt. Vi vet vad det kostar, helt enkelt, säger Tor Andersson.

Under åren har Forsen även hunnit bygga upp ett nätverk med projektörer, entreprenörer och specialister – till exempel byggnadsantikvarier, sten-, puts- och målningskonsulter – med en stor förståelse för kulturarvet.

Ett publikt exempel på Forsens arbete är fasadrenoveringen av Kungliga Slottet – ett mångårigt samarbetsprojekt med Statens Fastighetsverk, där Forsen svarar för byggledningen. Ett annat är fasad- fönster- och takarbetena på samtliga fastigheter på Riddarholmen, som pågick i fem år och där Forsen stod för både bygg-, projekt- och projekteringsledning.

Några av våra kunder

  • Statens Fastighetsverk
  • Kyrkor och församlingar
  • Privata fastighetsägare

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK