Foto: White Arkitekter (illustration)
Foto: White Arkitekter (illustration)

Nåden - nybyggnation av äldreboende i Halmstad

Ett mönsterprojekt.
Så beskriver både beställaren Hemsö och Forsens projektledare nybyggnaden av äldreboendet Nåden i Halmstad.
– Ekonomi, kvalitet och samverkan – allt fungerar väldigt bra och alla drar åt samma håll, säger Magdalena Låstbom, projektchef på Hemsö.

När Hemsö fick uppdraget att bygga ett nytt äldreboende i Fyllinge utanför Halmstad anlitade de Forsen för att leda projektet. Detta eftersom Forsen är etablerade på orten och har erfarenhet av äldreboenden.

– Vi har inget eget kontor i Halmstad, så det var viktigt för oss att hitta en organisation som kan driva projektet lokalt utan att vi själva behöver vara på plats, säger Magdalena Låstbom.

Själva upphandlingen skedde i två faser. Den inledande förstudien gjorde Forsen och totalentreprenören Serneke tillsammans.

– Vi tittade på tekniska lösningar och planlösningar för att kunna skapa ett högkvalitativt och yteffektivt boende. Det landade i en investeringskalkyl som Hemsös styrelse godkände innan vi gick vidare. I förstudiefasen gick vi på löpande räkning – fokus låg här enbart på att få till ett så bra projekt som möjligt, säger projektledaren på Forsen.

– När vi sedan gick in i byggfasen skrev vi entreprenadkontrakt på fastpris med Serneke. Det är ett bra arbetssätt för att få ut det bästa möjliga av ett projekt.

Rent tekniskt har utmaningarna varit att hitta de bästa lösningarna för uppvärmning, kyla och el – inte minst passagesystemen, som kontrollerar i princip varje dörr och varje medicinskåp. En viktig del har också varit att sätta ihop ett bra lag, menar både Forsen och Magdalena Låstbom.

– Vi måste vara trygga med att de som är på plats kan driva projektet utan vår dagliga medverkan. Och det här sköter sig själv – jag har aldrig behövt vara orolig, säger hon.

Resultatet har blivit ett äldreboende av hög kvalitet, med 54 lägenheter i tre våningar.

– Det är ett smart bygge, som har alla funktioner som krävs och en rimlig hyreskostnad, säger Forsen.

  • Kund: Hemsö fastighets AB
  • Forsens uppdrag: Projektledning
  • Kontakt hos Forsen: Ulrika Hyll
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Färdigställandetid: Augusti 2020
  • Omfattning: 4 500 kvm totalyta
  • Arkitekt: White Arkitekter AB
  • Ort: Halmstad

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK