Foto: Tengbom Arkiteter (illustration)
Foto: Tengbom Arkiteter (illustration)
Foto: Tengbom Arkiteter (illustration)
Foto: Tengbom Arkiteter (illustration)

Nya sjukhusområdet i Malmö

Region Skånes största satsning någonsin. Så beskrivs det nya sjukhusområdet i Malmö, som bland annat innefattar en servicebyggnad, en vårdbyggnad och ett bårhus. Forsen är med och leder byggnationen av det nya bårhuset, i rollen som projektledare inom Region Skånes projektorganisation.

Det nya bårhuset ska stå klart i början av 2022 och innefattar hela bårhusverksamheten inom Malmö sjukhusområde. Här kommer att finnas ungefär 220 bårplatser, svepningslokaler för begravningsentreprenörer och religionsneutrala visningsrum för anhöriga till den avlidne.

– Det är lätt att avfärda ett bårhus som en enkel byggnation, säger Christian Weddig, delområdesansvarig på Region Skåne. Men det handlar ju om etik och att möjliggöra ett värdigt avslut där de anhöriga får ta ett sista farväl. Därför har vi ställt höga krav på utformning och arkitektur.

Den befintliga bårhusverksamheten var fördelad mellan två byggnader. Det nya bårhuset kommer att ersätta dessa och omsluta det befintliga kapellet.

– Kapellet är byggt på fyrtiotalet och har ett bra arkitektoniskt värde. Och konstruktören har fått jobba för att koppla byggnadskropparna till varandra, inte minst eftersom grundläggningsnivån skiljer sig, säger Christian Weddig.

Bårhuset ansluts också till den nya servicebyggnaden och vårdbyggnaden genom sjukhusområdets kulvertsystem.

– Det innebär att man lättare når den nya servicebyggnaden men också själva sjukhuset. Transporter till bårhuset inom sjukhusområdet som tidigare utförs ovan jord med bil kan i framtiden istället ske i kulverten, säger projektledaren på Forsen.

Även hanteringen av de avlidna är enklare i det nya bårhuset, då kropparna förvaras enskilt istället för i stora kylrum.

– Självklart är det ett speciellt projekt eftersom det är en så viktig byggnad som berör människor i allra högsta grad. Därtill inkluderar ett bårhus mycket teknik och kraven på byggnader inom projektet är högt ställda, säger Forsen.

  • Kund: Region Skåne
  • Forsens uppdrag: Projekteringsledare och bitr. projektledare
  • Kontakt hos Forsen: Maria Nilsson
  • Genomförandeform: Generalentreprenad
  • Genomförandetid: 2019 – 2022
  • Omfattning: Cirka 220 bårplatser
  • Arkitekt: Tengbom
  • Ort: Malmö

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK