Foto: Thomas Eriksson Arkitekter (illustration)
Foto: Thomas Eriksson Arkitekter (illustration)

Smörblomman - så långt från ett vanligt äldreboende man kan komma

– Det här är så långt från ett vanligt äldreboende man kan komma.
Så beskriver Forsens projektledare Smörblomman, ett kombinerat äldreboende och förskola i centrala Mönsterås.
Själv har hon lett projektet från Stockholm, 50 mil därifrån – något som fungerade alldeles utmärkt.

Mitt i centrala Mönsterås öppnar i mars 2020 fastigheten Smörblomman, som omfattar fyra förskolegrupper, ett äldreboende med fyra avdelningar, ett storkök och ett café för LSS-boendet tvärs över gatan. Forsen har svarat för projektledningen på uppdrag av Vectura Fastigheter.

– Vi har varit med och projekterat fastigheten, bistått vid LOU-upphandlingen och lett projektet fram till överlämnandet. Peab har svarat för bygget på totalentreprenad medan jag varit beställarrepresentant, säger Forsens projektledare.

Den nybyggda fastigheten består av två delar: äldreboendet i betong och förskoledelen, som har en trästomme.

– Smörblomman är väldigt långt från bilden av ett kommunalt äldreboende. Här är ljusa och fina boenderum med en fin färgsättning, medan förskolan har byggts i naturträ och där även förskolegården är färgkoordinerad. Invändigt är det nästan lite av en kyrkorumskänsla. Matsalen har en takhöjd på nästan sex meter. Här kan de äldre barnen på förskolan och många av de äldre äta tillsammans.

Under byggtiden har det varit många sena ändringar som komplicerat projektet. Från början skulle Smörblomman få sin energiförsörjning via bergvärme men hyresgästen ändrade till fjärrvärme.

– Vi har också fått installera både reservkraft och en kylanläggning. Detta som en följd av den varma sommaren 2018, då många äldreboenden fick problem med värmen. De installationerna tar mycket plats, men vi har löst det på ett bra sätt, säger Forsen.

Hon är själv stationerad i Stockholm. Och det är inte så konstigt som det låter.
– Vår uppdragsgivare Vectura sitter också i Stockholm. Och själv är jag från Kalmar så jag känner till både området och marknaden. Ibland kan det faktiskt också vara en fördel att inte ha en lokal projektledare eftersom risken då är att man gör som man alltid har gjort – man ringer Gunnar på Storgatan.

Även Joel Ambre, vd på Vectura, konstaterar att det är ett jättefint boende som nu öppnar enligt tidplan.
– Hyresgästen har kommit med många ändringar under projektet, och trots distansen har Lina hanterat både entreprenören och hyresgästen på ett utmärkt sätt.

  • Kund: Vectura fastigheter
  • Forsens uppdrag: Projekterings- och projektledning
  • Kontakt hos Forsen: Tor Andersson
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: Klart mars 2020
  • Omfattning: 4 150 kvm totalyta
  • Arkitekt: TEA
  • Ort: Mönsterås

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK