Södersjukhuset, nu större, bättre och modernare det byggdes om

Hypermoderna operationssalar, ny större akutmottagning och en ny vårdbyggnad, som utsågs till Årets Miljöbyggnad 2018. När det ombyggda Södersjukhuset invigs våren 2020 är det ett av Sveriges modernaste, anpassat för framtidens teknikintensiva vård. Projektet leds av Region Stockholms fastighetsbolag Locum. Forsen har svarat för projekt- och projekteringsledning, byggledning och installations¬ledning som en integrerad del av projektorganisationen.

Södersjukhuset i Stockholm har sedan 2013 genomgått sin största förändring någonsin. Projektet innefattar tre helt nya byggnader samt flera om- och tillbyggnader i anslutning till det befintliga sjukhuset – totalt omfattas cirka 76 000 kvadratmeter.

– Vi stärker byggherrens organisation med cirka 20 konsulter, som sitter i Locums och Forsens gemensamma projektkontor nära sjukhuset, säger Tor Andersson, uppdragsansvarig på Forsen.

Den kanske mest spektakulära byggnaden är den nya behandlings­byggnaden med 24 operationssalar och en ny akutmottagning.
– Det är väldigt teknikintensivt och kraven på vårdhygien är höga, säger Niclas Sundvall, som tillsammans med Stefan Lindkvist har varit Forsens projektledare för behandlingsbyggnaden. För att säkra både byggmetoder och val av utrustning har vi därför använt en fullskalig testmiljö för operation. Här har vården även utbildat den personal som i framtiden ska arbeta i de nya operationssalarna.

Den nya vårdbyggnaden innehåller vårdavdelningar med totalt 168 enkelrum samt en infektionsavdelning med 15 vårdrum. Här komplicerades arbetet av att grundläggningen krävde sprängningar i berg.
– Berget låg tätt intill en avdelning på sjukhuset där de har känslig apparatur. Så vi fick lov att först såga i berget så att det inte var i direktkontakt med verksamheten, säger Robert Lofter, Forsens biträdande projekt- och byggledare för vårdbyggnaden.

Forsen har dessutom lett uppförandet av en ny försörjningsbyggnad för service, logistik och avfall, samt projekteringen för bland annat en ny entrébyggnad med vänthall för akuten och en ny ambulanshall. Dessa färdigställs helt andra kvartalet 2020.

Den största utmaningen under hela projektet har varit nolltoleransen mot driftstopp i vården.
– Byggnationerna genomförs samtidigt som sjukhuset är i full drift – något som ställer stora krav på projektledningens förmåga att planera och genomföra arbetet. Detta sker i nära samverkan mellan Forsen, Locum och Södersjukhuset, säger Tor Andersson.

Forsens roller sedan starten 2013 har bland annat innefattat extern projekt-, projekterings-, bygg- och installationsledning, samordning kvalitet och miljö, riskhantering, arbetsmiljö- och logistiksamordning, övergripande produktionscontroller, övergripande produktions-, tid- och projektplanering samt KA PBL och kalkyl.

  • Kund: Locum AB (Region Stockholm)
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Tor Andersson
  • Genomförandeform: Utförande- och totalentreprenad
  • Genomförandetid: 2014 – 2020
  • Omfattning: Cirka 76 000 BTA
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK