Foto: Irene Wigroth
Foto: Irene Wigroth

Elisa, Hallands största miljöprojekt

Att renovera två fjärrvärmepannor – ska det vara något att skriva hem om?
Jodå – det är nämligen mycket mer jobb än så. När Halmstad Energi och Miljö renoverar kraftvärmeanläggningen i Kristinehed är det Hallands största miljöprojekt, som innefattar allt från nya tillbyggnader till underhåll av en nittio meter hög skorsten.

De två fjärrvärmepannorna i Kristinehed är tekniskt slutkörda om några år och att bygga nya pannor är oerhört kostsamt. Därför låter man i stället renovera de befintliga pannorna, och Forsen har fått i uppdrag att leda byggsystemsprojektet inom programmet, som har fått namnet ELISA.

Förutom att tekniken ska uppdateras måste pannorna klara de miljökrav och standarder som gäller idag. Och det blir en renare drift när utsläppen av rökgaser och vatten från anläggningen minskar.

Arbetet pågår i tre år och omfattar hela flödet från att soporna kommer in till anläggningen till att de blir energi.

– Vi har renoverat bunkern där soporna tas tillvara, vi ska byta traversen som förflyttar soporna och vi ska byta själva inmatningen till värmepannorna. Det är också massor av processutrustning med fläktar för kylning som ska bytas ut. Vi byter dessutom fasad och tak till anläggningen, säger Forsen.

Allt detta kräver ett ökat utrymme. En tillbyggnad på 1 000 kvadratmeter är redan byggd och ytterligare en ska uppföras.

– Det här är ett jätteroligt projekt med tuffa utmaningar. Framför allt får driften inte avstanna – det är kommunens ansvar mot medborgarna. Vissa arbeten kan därför bara ske vid revisioner och på sommaren när anläggningen tas ur drift för revision och pannorna står still, säger Forsen.

En annan faktor som komplicerar arbetet är covid-19, där Forsen och Halmstads Energi och Miljö är noga med att följa myndigheternas rekommendationer och minimera risken för smittspridning.

– Vi arbetar mycket över Teams – något som en del av oss är ovana vid. Tillträdet till anläggningen och kontrollrummen är också begränsat, vilket skapar en hel del merarbete. Dessutom har vi många utländska leverantörer, så även leveranstiderna påverkas av pandemin. Men tillsammans har vi lyckats hantera de problemen på ett bra sätt, tycker jag.

Mikael Jakobsson, programledare för ELISA, betonar komplexiteten i projektet.

– Det är många system som måste samverka: lufttryck, arbetsmiljö, belysning, access, flöden och logistik. Det är också väldigt många gränssnitt som måste fungera, vilket gör att det här projektet skiljer sig mycket från ett traditionellt byggprojekt. Men hittills har allt fungerat bra och Forsens projektdeltagare är både duktiga och professionella – de fungerar som min förlängda arm.

  • Kund: Halmstads Energi och Miljö AB (HEM)
  • Forsens uppdrag: Projektledare byggsystem, kontrollansvarig PBL, projekteringsledning och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Ulrika Hyll
  • Genomförandeform: Utförande- delad entreprenad
  • Genomförandetid: 2020-2023
  • Arkitekt: Fredblad Arkitekter
  • Ort: Halmstad

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK