Foto: Södra
Foto: Södra
Foto: Forsen
Så här ser det ut på "bygget" i september 2021.
Foto: Forsen

KL-anläggning för Södra i Värö

En fabrik som producerar trä – byggd i trä.
Ja, faktiskt. När Södra i Värö uppför en av Nordens största anläggningar för att producera korslimmat trä är byggmaterialet till stor del just trä.
Forsen leder hela projektet på delad entreprenad.

Att bygga med korslimmat trä är en växande marknad i hela Norra Europa – jämfört med andra byggmaterial är korslimmat trä transporteffektivt, lätt och håller en hög miljökvalitet. Sveriges största skogsägarförening Södra investerar därför nu i en anläggning i anslutning till sitt sågverk i Värö norr om Varberg. När den är i full drift har anläggningen en kapacitet på 100 000 kubikmeter om året, vilket motsvarar närmare 4 000 bostäder.

– Fabriken förädlar den egna råvaran genom att producera stommaterial och byggelement i korslimmat trä. Anläggningen byggs av bland annat limträpelare och balkar, korslimmat trä i väggarna och träpaneler, säger Forsen.

Förutom fabriken omfattar bygget ytterligare flera huskroppar med många av de tekniska installationerna, till exempel ställverk och ventilationsutrustning. Dessutom uppförs en personalbyggnad med kontor och konferensmöjligheter.

Det som framför allt är utmärkande för en industribyggnad är att den innehåller någon form av maskin. Och för att bygget ska fungera smidigt – inte minst vad gäller arbetsmiljön – är det viktigt att redan i de tidiga skedena ha ett tätt samarbete med maskintillverkaren.

KL-fabrik interiör

En inblick i hur det kommer att se ut. Från bygget, september 2021.

– Sedan vi började projektera har haft vi samordningsmöte med maskintillverkaren varje vecka, vilket har fungerat väldigt bra – både maskinkonstruktören och vi som bygger huset kan då justera våra ritningar i stället för att i efterhand försöka skarva ihop dem.

Den största utmaningen är annars den tajta tidplanen.

– Vår kund Södra vill förstås ta fabriken i drift så tidigt som möjligt, och vi har löst detta genom den delad entreprenad där vi löser problemen efter hand och hela tiden försöker hitta tidsbesparande byggtekniska åtgärder. Men den största framgångsfaktorn är att Södra är en väldigt bra beställare och vårt goda samarbete – det kan aldrig underskattas, säger Forsen.

– Vi har jobbat med Forsen i Värö under en tid, säger Krister Norberg, plats- och produktionschef på Södra. Vi började med ett pilotprojekt som föll ut väl, och nu tar vi nästa steg. De är kompetenta byggtekniskt sett, har en bra bredd i alla discipliner och snabba att förstå vad vi behöver.

  • Kund: Södra Building Systems AB
  • Forsens uppdrag: Projektledning, projekteringsledning, byggledning, KA enl. PBL
  • Kontakt hos Forsen: Ulrika Hyll
  • Genomförandeform: Delad entreprenad
  • Genomförandetid: Byggnaden klar februari 2022, installation av maskin klar juni 2022
  • Omfattning: BTA 17 000 kvm samt markytor om cirka 50 000 kvm
  • Arkitekt: Arkitektbolaget
  • Ort: Väröbacka (Halmstadskontoret)

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK