Foto: West Photo, Andreas Svensson
Foto: West Photo, Andreas Svensson

Åhlénshuset i Halmstad

Om- och tillbyggnad av affärshus

Omdisponering har skett av lokalytor för Hemköp och Åhléns, samt ytor har tillskapats för nya butikslokaler, kontor och restaurang. På gatuplan har samtliga glaspartier bytts ut till nya samt de båda hörnen på fastigheten har försetts med helglasade fasader i tre plan. Befintlig teknik i fastigheten är utbytt.
Ihop med ombyggnaden har hela fastigheten genomgått en större asbestsanering.

 

  • Kund: Trelp AB
  • Forsens uppdrag: Projektledning, projekteringsledning, byggledning och KA
  • Kontakt hos Forsen: Ulrika Hyll
  • Genomförandeform: Delad entreprenad
  • Genomförandetid: 2012 - 2015
  • Omfattning: 95 miljoner
  • Ort: Halmstad

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK