Funktionellt och yteffektivt för seniorer i Vellinge

Funktionella och yteffektiva bostäder av god kvalitet – och till en rimlig boendekostnad. Det blev resultatet när Vellinge kommunlokal AB lät bygga ett nytt senior- och LSS-boende i Vellinge. För projekt- och byggledningen svarade Forsen.

Centralt i Vellinge tätort ligger sedan tidigare äldreboendet Almgården. I direkt anslutning låg en skolbyggnad, som revs 2017 för att lämna plats åt ett nytt senior- och LSS-boende.
– Det nya huset har 30 lägenheter med en tillgänglighet som ligger över Boverkets tillgänglighetskrav. I bottenvåningen ligger ett LSS-boende med fem lägenheter för de som har ett vårdbehov, säger Anders Brieditis, projektledare på Forsen.

Eftersom huset sammanlänkas med det befintliga äldreboendet var det viktigt att ta hänsyn till de boende och inte störa verksamheten. Dessutom har det funnits många hänsynstaganden eftersom antalet intressenter var fler än normalt.
– Kommunen omorganiserade sitt fastighetsbestånd när vi kommit halvvägs, vilket innebär att vi arbetade på uppdrag av Vellinge Exploaterings AB (VEXAB) – som ägde fastigheten när projektet startade – men att fastigheten sedan övergick till det nya kommunala bolaget Vellinge kommunlokal AB när bygget var klart.

Dessutom har LSS-boendet en organisation inom kommunen som handhar vårdbehoven och en annan, operativ del som tillsätter personal och driver verksamheten i LSS-boendet.
– Koordinering mellan beställare, hyresgäster, verksamhetsorganisationer och den kommunala omsorgsorganisationen med produktionsorganisationen var med andra ord en stor utmaning i projektet, säger Anders Brieditis.

Ytterligare en komplikation tillstötte när det började brinna mitt under byggtiden. Trots detta försenades bygget bara en månad då entreprenören snabbt kunde sanera och återställa bygget.

– Resultatet när allt stod klart blev utmärkt – budgeten höll och alla lägenheter är redan uthyrda. Och vi hade ett jättebra samarbete med Forsen under hela projektet, säger Torbjörn Larsson, tf projektchef på Vellingebostäder.

  • Kund: Vellinge kommunlokal AB
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning, KA enligt PBL
  • Kontakt hos Forsen: Anders Brieditis
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: 2016–2018
  • Omfattning: 2 490 kvm BTA
  • Arkitekt: Sydark / Krook & Tjäder
  • Ort: Vellinge

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK