Klassisk bandyarena flyttas på rekordtid

I samma ögonblick som domaren blåser av årets SM-final i bandy rullar schaktmaskinerna ut på isen. På kort tid ska båda planerna flyttas femton meter för att ge plats åt en ny vägsträcka.

– Det är ett invecklat område med små ytor. Vi har projekterat och ritat hela 2018 för att kunna bli klara tills isarna ska spolas i oktober, säger Mikael Pettersson, projektledare på Forsen.

I centrala Uppsala planeras byggnationen av en ny bro över Fyrisån för att avlasta den befintliga Islandsbron. Som en följd av detta får Ullåkersvägen en delvis ny sträckning, vilket i sin tur påverkar den klassiska bandyarenan Studenternas IP. Men att flytta två bandyplaner 15 meter – ska det vara så märkvärdigt?
– Ja, det är i princip bara läktaren som inte påverkas i nuläget. Vi ska riva upp och sanera planerna samt schakta bort cirka 9 000 kubikmeter massor. Den södra planen gjuter vi sedan i betong för att kunna använda den även på sommarhalvåret medan den norra planen förläggs i grus. Bland annat lägger vi cirka 200 000 meter plastslang för kyla i pisterna, 30 000 kvadratmeter isolering under pisterna samt 8 000 kvadratmeter armering under den pist som gjuts i betong, säger Mikael Pettersson.

En annan konsekvens av planflytten är att stängsel och biljettentréer måste rivas och byggas upp igen, liksom tre belysningsmaster. 140 strålkastare, som sitter monterade på totalt sex belysningsmaster, ska också riktas om.
– I uppdraget ingår även att riva en wc-byggnad och det befintliga ismaskinsgaraget. Garaget bygger vi sedan upp på andra sidan planen. Vi har samtidigt påbörjat byggnationen av en ny teknikbyggnad, som innehåller ett ställverk och en kylanläggning för isproduktion.

Allt detta ska vara färdigt i mitten av oktober 2019, vilket kräver minutiös planering. Projektet drivs på flera delade entreprenader, främst för att det är nischade entreprenader och för att skapa maximal konkurrens.
– Det är ett ganska invecklat område, så vi har lagt mycket tid 2018 på att rita och projektera. Det är trångt mellan Fyrisån och Ullåkersvägen och vi behöver dessutom ta hänsyn till en allé med biotopskyddade ekar.

Eftersom både Ullåkersvägen och Studenternas fotbollsplan samtidigt byggs om är det extremt många som jobbar i området.
– Närheten till vägen kräver ordentliga skydd så att trafiken inte kan braka in. Samtidigt måste det göras snyggt för alla parter. Så det finns många hänsyn att ta – men hittills flyter allt enligt plan, säger Mikael Pettersson.

  • Kund: Sport och Rekreationsfastigheter AB
  • Forsens uppdrag: Projektledning, upphandling
  • Kontakt hos Forsen: Mikael Pettersson
  • Genomförandeform: Delad entreprenad
  • Genomförandetid: Juli 2018 – november 2019
  • Omfattning: Två befintliga bandyplaner på totalt cirka 15 000 kvm som rivs upp, saneras och flyttas cirka 10-15 meter
  • Arkitekter: Fojab (A), Bjerking (LA)
  • Ort: Uppsala

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK