Foto: Maria Lönn, Forsen
Foto: Maria Lönn, Forsen

Banckska villan i Helsingborg

Nu rustar Helsingborgs stad upp den kulturhistoriskt värdefulla Banckska villan i Helsingborg. Forsen står för projektledningen.

Den första etappen under oktober 2021 – februari 2022 bestod i att förbättra miljön i källaren, dränering, isolering och ny puts på invändiga väggar. Nu påbörjas nästa etapp som innebär renovering av fasad, fönster och tak.

Vi bedriver byggnadsvård i tätt samarbetet med stadens upphandlade byggnadsantikvariska entreprenör – vi lagar, underhåller och målar om.

Från vårdplanen

Banckska villan, i kv. Ruuth 52, är byggd 1880 och har pekats ut som kulturhistoriskt värdefull i olika inventeringar och utredningar. Redan på 1960-talet när Nordiska Museet gjorde en inventering bedömdes villan vara en av de fastigheter som hade ett kulturhistoriskt värde. Banckska villan är q-märkt enligt en detaljplan från 1985.

Villan ägs numera av Helsingborgs stad och förvaltas tillsammans med ett stort antal andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader av dess fastighetsförvaltning.

Banckska villan uppfördes år 1880 i nyrenässansstil efter ritningar av stadsarkitekt Mauritz Frohm. Byggherre var läkaren Lars Thysenius och dennes hustru Fredrika Thysenius som innehade villan fram till 1897 då Carl August Banck tog över. Dennes familj hade i sin tur villan fram till 1966 då kommunen tog över. Byggnaden har pekats ut som kulturhistoriskt värdefull i en rad inventeringar och är numera skyddad i detaljplan.

Dess symmetriska villafasad mot parken i söderkombinerad med en mer traditionell utformning likt övriga flerbostadshus åt öster ger ett arkitektoniskt värde.

Interiört har villan en välbevarad och ovanligt påkostad inredning i trapphall och paradrum med pardörrar, höga golvsocklar, imitationsmålningar, takmålerier och kakelugnar.

  • Kund: Helsingborgs stad
  • Forsens uppdrag: Projekteledning
  • Kontakt hos Forsen: Ulrika Hyll
  • Genomförandeform: Generalentreprenad/totalentreprenad
  • Genomförandetid: Arbetet pågår under sommaren 2022 och beräknas vara klart hösten 2022
  • Ort: Helsingborg (Halmstadkontoret)

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK