Boende för 55+ i Västerås - Mimer

”Lätt att leva”. Ett boende som ska göra livet enklare bl. a. genom högre nivå av tillgänglighet.

”Lätt att leva”. Ett boende som ska göra livet enklare bl. a. genom högre nivå av tillgänglighet.

Att i samband med inventeringen diskutera och föra en dialog med Mimers hyresgäster kring fördelar och nackdelar med deras boende är självklart. Synpunkterna tar vi med i rapporten och är ett led i att hjälpa Mimer att bli Sveriges bästa hyresvärd.

  • Kund: Bostads AB Mimer
  • Forsens uppdrag: Tillgänglighetsinventering, åtgärdsförslag, koncept på nyproduktion
  • Kontakt hos Forsen: Anders Edwall
  • Genomförandetid: 2014
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK