Foto: Anders Bobert, White arkitekter (bilden är något beskuren)
Danderyds sjukhus
Foto: Anders Bobert, White arkitekter (bilden är något beskuren)
Foto: Anders Bobert, White arkitekter (bilden är något beskuren)
Pausrum
Foto: Anders Bobert, White arkitekter (bilden är något beskuren)
Foto: Anders Bobert, White arkitekter (bilden är något beskuren)
Operationssal
Foto: Anders Bobert, White arkitekter (bilden är något beskuren)
Foto: Anders Bobert, White arkitekter (bilden är något beskuren)
Foto: Anders Bobert, White arkitekter (bilden är något beskuren)
Foto: Anders Bobert, White arkitekter (bilden är något beskuren)
Balkong
Foto: Anders Bobert, White arkitekter (bilden är något beskuren)

Danderyds sjukhus – en logistisk utmaning

Få byggprojekt kräver så mycket kunskap och erfarenhet som när ett sjukhus ska byggas om. När Forsen leder ombyggnaden av Danderyds sjukhus innefattar det dessutom både högspecialiserad infektionssjukvård och en rehabiliteringsmedicinsk vårdavdelning för patienter med svåra hjärnskador. Bara för att krångla till det lite ytterligare.

Forsen fick 2014 i uppdrag att leda ombyggnaden av tre vårdbyggnader i Danderyds sjukhus, som var i ett stort behov av upprustning.
– Det är tekniskt slitna hus byggda på 60-talet. System för el och ventilation behövde bytas och byggnaderna följde varken Arbetsmiljöverkets krav eller moderna tillgänglighetskrav. Dessutom ville man skapa enpatientrum, då dessa bättre uppfyller hygienkriterierna och patienterna tillfrisknar snabbare, säger Johan Berg, projektansvarig på Forsen.

Uppdraget är med andra ord omfattande – det inkluderar även Danderyds Sjukhus första aktivitetsbaserade kontor med plats för 55 personer. Vårdverksamhetens behov varierar dessutom stort beroende på vilken typ av vård som ska ske i lokalerna.
– Ett av delprojekten är en avdelning med 18 nya platser för infektionsvård, vilket ställer extra höga krav på ventilation, luftväxling och täthet. Ett annat projekt är en rehabiliteringsmedicinsk klinik för patienter som råkat ut för svåra hjärnskador. Här finns både gymnastiksalar och träningskök, så avdelningarna skiljer sig åt en hel del.

Det är sällan jag har fått in så få synpunker
– Maria Sundsjöö, sjukhusets projektledare under ombyggnaden

Att bygga om ett sjukhus kräver mycket kommunikation och samarbete med verksamheten, särskilt på den dagliga, operativa nivån eftersom det är mycket som ska samplaneras med bygget.
– Dels måste vi se till att sjukvårdsutrustningen passar med el och avlopp etc, dels måste vi rent logistiskt samplanera leverans och installationer av allt från patientlyftar till sängar, möbler och övrig utrustning.

Men den stora utmaningen är att inte störa den pågående sjukvården mer än nödvändigt.
– Vi har många medarbetare som har en lång erfarenhet av att bygga om sjukhus. Och det är faktiskt nödvändigt för att lyckas, projekten är så pass komplicerade. Vi har haft ett tajt projektteam, som har jobbat väldigt nära slutkunden Danderyds Sjukhus.

Maria Sundsjöö, som är sjukhusets projektledare under ombyggnaden, understryker att rollfördelningen har varit tydlig:
– Det har varit ett gott samarbete mellan alla parter – tillgängligt, professionellt men samtidigt lättsamt. Och resultatet har blivit utmärkt, personalen är jättenöjd med hela arbetsmiljön. Vi har alltid uppföljningsmöten för att fånga upp eventuella brister, och det är sällan jag har fått in så få synpunkter.

  • Kund: Locum
  • Forsens uppdrag: Projekterings-, projekt- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: My Svedlund
  • Genomförandeform: Samordnad generalentreprenad (2 byggnader), CM (1 byggnad)
  • Genomförandetid: 2014 - 2018
  • Omfattning: Totalt cirka 27 000 kvm
  • Arkitekt: Arkitema
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK