Förskola på taket maxar utrymmet

Trångt i städerna? Då bygger vi på taket. Atrium Ljungberg har tillsammans med Malmö Stad byggt en förskola på taket till köpcentrumet Mobilia. Och Forsen har varit kontrollansvarig för både förskolan och gården.

Begreppet ”takförskola” används idag om förskolor där utemiljön inte ligger i marknivå. I Malmö har detta blivit ett sätt att lösa trängselproblematiken och en av dessa förskolor ligger ovanpå Mobilia, som är Malmös äldsta köpcentrum.

– Köpcentrumet är ett helt kvarter med både bostäder och kontor. Förskolan Spinneriet ligger på andra våningen. Namnet kommer av att lokalerna är en gammal textilfabrik och en del av den industriella karaktären har behållits vid ombyggnaden, säger Forsens projektledare Per-Olof Karlström.

På taket har en 2 000 kvadratmeter stor grön gård anlagts, fördelad på två etage. Det är bara förskolan som har tillgång till gården och det är lätt för personalen att få en bra överblick.

– Jag var kontrollansvarig enligt plan- och byggnadslagen inför byggnationen av både förskolan och gården. För att stadsbyggnadskontoret ska ge klartecken krävs att all dokumentation är på plats, och eftersom den ligger på ett tak är det extra viktigt att säkerheten är tydligt dokumenterad.

Resultatet är en ljus och rymlig förskola med en spektakulär gård. Och responsen från både personal och föräldrar är positiv.

– Spinneriets Förskola är Atrium Ljungbergs första projekt med förskola på taket till en handelsplats och ett bra exempel på hur stadskvarter kan förtätas. Lösningen skapar mervärde och en spännande miljö på en i vanliga fall relativt oattraktiv och dåligt utnyttjad takyta, säger Anders Murmark, marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg.

  • Kund: Atrium Ljungberg
  • Forsens uppdrag: Kontrollansvarig enl. PBL
  • Genomförandeform: Delad entreprenad
  • Färdigställt: 2015
  • Omfattning: 900 kvm + 1 800 kvm gård
  • Ort: Malmö

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK