Kv Lilla Torg - en total uppgradering

Ombyggnad av den yttre miljön av Kv Lilla torg i Vellinge centrum. Forsen fick förtroendet att bistå Vellingebostäder med hanteringen av hela projektet – från kontraktsförhandlingar med intressenterna till upphandlingar och projektgenomförande.

En total uppgradering har genomförts på byggnader och torgmiljö i Vellinge Centrum. Från ett slitet centrum i 80-talsstil med gult tegel till ett nytt stramt formspråk med ljusgrå putsfasader och stora frontespisar.

Under den omfattande ombyggnaden nästan dubblerades LOA på övre våningsplanet för Familjernas Hus. Projektet har även inneburit en delvis ändrad mix på verksamheter med ökande kundflöden som följd.

Vellinge Centrum hade innan investeringen ett delvis eftersatt fasadunderhåll och otidsenlig design. Vellingebostäder ville genomföra en uppgradering som även skulle gynna handeln inom centrumet. Samtidigt fanns en intressent, bestående av fyra olika verksamheter, som i symbios ville flytta ihop tillsammans och öppna Familjernas hus.

Forsen fick förtroendet att bistå Vellingebostäder med hanteringen av hela projektet – från kontraktsförhandlingar med intressenterna till upphandlingar och projektgenomförande.

En utmaning var att synkronisera hyresavtalen med de olika aktörerna i Familjernas Hus, som hade helt olika ägarstrukturer. Det var kommunal verksamhet i öppen förskola och familjemottagning, regional verksamhet i BVC och privat AB i mödravårdsmottagningen. Entusiastiska företrädare och ett mycket bra samarbetsklimat från alla parter var avgörande för det goda resultatet.

  • Kund: Vellingebostäder
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning, KA enligt PBL
  • Kontakt hos Forsen: Dorota Kijewska
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: 2017
  • Arkitekt: Fojab
  • Ort: Malmö

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK