Malmös nya sjukhusområde

Modernt sjukhus som är väl förberett för framtidens vård.

Forsens utmaning – att minimera störningar för patienten, besökare och sjukhuspersonal. Logistik och trafiklösningar blir då en central del i detta arbete. Även in- och utflödet av transporter är hårt påverkade. Sjukhusområden är i allmänhet stora, komplexa och sammanbyggda på ett avancerat sätt både när det gäller tillgänglighet och den tekniska försörjningen.

 • Modern sjukhuslogistik med patienten i fokus
 • Ny vårdbyggnad på 65 000 kvm
 • Ny servicecentral och ett utbyggt kulvertsystem under mark
 • Ersättningslokaler på 9000 och 6000kvm
 • Trafik-strukturen, teknikstrukturen och förutsättningarna för logistik
 • Planen skall realiseras i etapper med begränsad störning
 • Kund: Region Skåne
 • Forsens uppdrag: Ledning och arbetsplatsdisposition
 • Kontakt hos Forsen: Anders Brieditis
 • Genomförandeform: Många olika entreprenader
 • Genomförandetid: 2014 - Pågående
 • Ort: Malmö

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK