Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Visionsbild
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Ny vårdbyggnad med mjuka värden

Ingenjörsarbete och tekniska lösningar må vara viktiga parametrar vid ett byggprojekt. Men när Forsen svarar för områdesledning vid uppförandet av en ny sjukhusbyggnad i Malmö är de mjuka värdena minst lika viktiga. "Patientsäkerhet och hänsyn till både människor och miljö har högsta prioritet", säger Forsens övergripande områdesledare Mats Anderberg.

Malmö sjukhusområde började byggas redan på 1890-talet. Sedan dess har området vuxit och är idag en integrerad del av Malmö, med en egen infrastruktur.

– Mitt i det området bygger Region Skåne en ny vårdbyggnad på 65 000 kvadratmeter och två ersättningsbyggnader på cirka 15 000 kvadratmeter för patienterna, samt en ny servicecentral som ska förse sjukhusområdet med teknik, gods och service. Forsen ansvarar för områdesledning – det vill säga samordning, planering, infrastruktur, logistik med mera, säger Mats Anderberg.

Framför allt innebär detta att flödet av patienter, anhöriga, personal och transporter ska fungera med så få störningar som möjligt.

– En patient som ska hit måste enkelt kunna hitta. Och en anhörig som är på besök ska inte behöva störas av en maskin på 110 decibel utanför fönstret. Vi ser också till att minimera miljöpåverkan från buller, damm och vibrationer.

Det gäller att hela tiden se helheten och ha förståelse för flöden...
– Mats Andersberg, Forsens projektledare

Områdesledning innebär att Forsen har ett övergripande ansvar för att bevaka byggherrens helhetsansvar för Nya sjukhusområdets byggaktiviteter på det gemensamma sjukhusområdet, utanför det område där själva entreprenadarbetet sker. Och det finns inte utrymme för några misstag.

– Vi måste veta vad som sker och när det sker. Det gäller att hela tiden se helheten och ha förståelse för flöden, byggprocesser och logistik, säger Mats Anderberg.

För att lyckas med detta krävs ibland okonventionella lösningar, till exempel nya infarter, omläggning av korsningar och ett specialanpassat byggplank som reducerar byggdamm, begränsar buller och samtidigt smälter in i miljön.

160317_0403

– Vi har också byggt ett tillfälligt aktivitetsbaserat projektkontor, där vi och representanter för vården delar på ledarskapet. Och det är möjligt att en del av våra lösningar blir kvar även när den nya vårdbyggnaden är färdig – vi tänker hela tiden strategiskt på hur sjukhuset ska kunna vidareutvecklas, säger Mats Anderberg.

  • Kund: Region Skåne
  • Forsens uppdrag: Områdesledning
  • Kontakt hos Forsen: Anders Brieditis
  • Genomförandeform: Många olika entreprenader
  • Genomförandetid: 2014–2022
  • Omfattning: Ny vårdbyggnad på 65 000 kvm, två ersättningsbyggnader på 6 000 respektive 9 000 kvm samt servicecentral och utbyggnad av kulvertnätverk
  • Investering: Cirka 6,8 miljarder
  • Arkitekt: White arkitekter för vårdbyggnaden, Tengbomgruppen för servicecentralen
  • Ort: Malmö

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK