Rehabiliteringsverksamhet i Solna för Praktikertjänst

En nationell förebild för behandling av rehabiliteringsskador.

Vi hjälper Praktikertjänsts bolag Solna Kasernen 8 Fastighets AB att projektera för nya lokaler för sin hyresgäst Rehab Station Stockholm. Lokalerna ska inrymmas i en anläggning bestående av både befintliga och nya byggnader inom en före detta kasernanläggning. En ny väg ska dras till området, ett nytt garage ska byggas, markparkeringar och en park för patienter och personal för rehabilitering och umgänge.

Rehab Station Stockholm bedriver idag sin verksamhet i lokaler som inte är anpassade för bra rehabiliteringvård. De flesta patienter och en hel del personal är rullstolsburna, detta innebär ett mycket stort fokus på tillgänglighet och miljö så att arbetsmiljön och rehabiliteringsprocessen blir så bra som möjligt.

frosunda5_880x440

Det nya centret kommer ge verksamheten 20 stycken fler internatrum än man har idag vilket innebär totalt 50 rum. Verksamhet ska tillgodose patienternas krav och behov. En stor satsning på utemiljön görs med bl a banor för rullstolsträning. Rum för uthållighetsträning, rörelse och gym är centrala funktioner i rehabiliteringen. Behandling, terapi och läkarrum inryms också i byggnaderna. En ny restaurang blir navet i hela anläggningen.

Frösundavik ska bli en nationell förebild för behandling av rehabiliteringsskador.

  • Kund: Solna Kasernen 8 Fastighets AB
  • Forsens uppdrag: Projektera för nya lokaler
  • Kontakt hos Forsen: Anders Edwall
  • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK