Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Framtidens vård i unik miljö

Kulturmiljöer. Pågående verksamheter. Rörelsehindrade patienter.
De flesta av Forsens uppdrag kräver olika sorters hänsynstaganden. Men få av projekten innefattar så många utmaningar som Rehab Station i Frösundavik, ett nytt rehabiliteringscenter för bland annat ryggmärgsskador.

I januari 2014 beslutade Praktikertjänst att investera i ett rehabiliterings­center för bland annat ryggmärgsskador. Uppdraget gick till Forsen, som genomför projektet på delad entreprenad (Construction Management).

– Tillsammans med uppdragsgivaren planerar, organiserar, leder och samordnar vi arbetet, säger Anna Danielsen, projektledare hos Forsen.

Uppgiften är utmanande på många sätt. Fastigheten ligger i ett tidigare kasernområde i Kungliga Nationalstadsparken, vilket kräver stora hänsyn till både de gamla kulturhusen och miljön runt omkring.

– Vårt arbete innefattar både om- och nybyggnad. Vi bygger om och anpassar två av de befintliga byggnaderna, som länkas till ett helt nytt hus. Samtidigt pågår den befintliga rehabverksamheten i huset intill, så en viktig del i vår projektledning är att samordna med hyresgästen och anpassa oss till grannarna.

160310_0365ARProjektteamet planerar arbetet

Kan ta emot ryggmärgsskadade människor från hela Sverige

Det nya rehabcentret är en unik satsning på neuro-rehabilitering och kan ta emot ryggmärgsskadade människor från hela Sverige. Många av dessa är rullstolsburna, vilket ställer höga krav på tillgängligheten.

– Det kan räcka med en centimeters nivåskillnad för att det ska bli svårt att ta sig fram. Över huvud taget lägger vi stor vikt på att utforma byggnaderna efter verksamheternas behov – inte tvärtom.

Mycket fokus har lagts på att skapa en stimulerande och kreativ miljö, för att bidra till rörelse och aktivitet i byggnaderna.

– Vi bygger både en idrottsanläggning för rehab och en särskild rehabiliteringsträdgård med rullstolsbanor där patienterna kan träna. Det är några av de saker som gör detta till ett så roligt projekt – att skapa långsiktigt hållbara lösningar som skapar förutsättningar för att driva framtidens vård i en unik miljö, säger Anna Danielsen.

  • Kund: Praktikertjänst, som bygger åt sitt dotterbolag Rehab Station Stockholm
  • Forsens uppdrag: Projekteringsledning, produktionsledning, projektledning
  • Kontakt hos Forsen: Anna Danielsen
  • Genomförandeform: CM - Construction Management
  • Genomförandetid: Juli 2014–sommaren 2017
  • Omfattning: 7 500 kvm
  • Investering: 280 MKR
  • Arkitekt: LINK arkitekter
  • Ort: Frösundavik i Solna

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK