Foto: Fredblad Akitekter
Äldreboende i Sandlyckan
Foto: Fredblad Akitekter

Sandlyckans äldreboende: Forsen projektleder från start till mål

Ett helt nytt bostadsområde byggs just nu i Kullavik utanför Kungsbacka på jungfrulig mark. Och Forsen har fått totalansvar för uppförandet av det nya äldreboende som ligger mitt i området.
– Eftersom vi har byggt flera andra äldreboenden med bra resultat fick vi förtroendet – från program och projektering fram till överlämning, säger Magnus Persson, projektledare på Forsen.

Kungsbacka kommun är i stort behov av fler äldreboendeplatser. Så när Deromegruppen fick i uppdrag att bygga det nya bostadsområdet Sandlyckan ingick ett äldreboende med 60 lägenheter och tillhörande restaurang.

– Derome gav oss uppdraget att leda projektet, från programskede till överlämnande. Vi ansvarar fullt ut, både tekniskt och ekonomiskt, och håller månadsvisa avstämningar med vår beställare, säger Magnus Persson.

Huset grundförstärks med stödpålar och har en platsgjuten stomme av betong. Väggar och tak är av trä medan fasaden utgörs av puts med inslag av träpanel.

Sandlyckan äldreboende

– Det är en ganska traditionell byggnad. Däremot är det tuffa programkrav från kommunen, som kommer att driva äldreboendet och hyr huset av Derome Förvaltning. Vi har därför haft ett väldigt nära samarbete med både Derome, kommunen och brukarna.

Programkraven innefattar bland annat materialval, tillgänglighet, hållbarhet, ljudisolering och brandsäkerhet. En annan utmaning är logistiken eftersom det samtidigt byggs bostäder i området. Äldreboendet ligger dessutom precis intill Sandlyckans förskola.

– Det är många materialleveranser som ska trängas på de befintliga vägarna. Och att ha föräldrar som ska hämta barn på förskolan precis intill en byggarbetsplats kräver en bra dialog. Vi har därför lagt stora resurser på att informera grannarna i god tid, säger Magnus Persson.

I juni 2018 är det slutbesiktning och projektet har flutit på bra hela vägen, mycket tack vare det nära samarbetet mellan de olika parterna.

– Forsen har gjort ett jättebra jobb, inte minst med att samordna alla parter. De har skött sig väldigt självständigt vilket har varit skönt för oss som beställare, säger Örjan Jonsson, projektchef på Derome Hus AB.

  • Kund: Derome Hus AB
  • Forsens uppdrag: Projektledning
  • Kontakt hos Forsen: Magnus Persson
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: Juni 2016 - juni 2018
  • Omfattning: 5 500 kvm BTA
  • Arkitekt: Fredblad Arkitekter
  • Ort: Kullavik, norr om Kungsbacka

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK