Senior- och LSS boende i Vellinge

En tidigare skolbyggnad i Vellinge tätort revs för att ge plats för senior- och LSS boende i centralt läge i anslutning till ett befintligt vårdboende.

Projektet är genomfört på en central tomt i Vellinge tätort. En före detta skolbyggnad revs till förmån för projektet. Den nya byggnaden är sammanlänkad med ett befintligt äldreboende. Genom en omstrukturering i kommunens fastighetsbestånd under pågående projekt blev Vellinge kommunlokal AB byggherre och Vellingebostäder genomförde projektet.

Den befintliga verksamheten innebar en ökad känslighet i projektets genomförande med hänsyn till boende och verksamhet.Forsen kom in i projektet innan upphandlingsskedet med projektlednings-/bygglednings och KA-uppdrag. En totalentreprenad upphandlades med incitamentsavtal med NIMAB. Byggnaden uppfördes med platsgjuten stomme.

En utmaning i detta projekt var det stora antalet intressenter med olika intressen. Koordinering mellan beställare, hyresgäster, verksamhetsorganisationer och den kommunala omsorgsorganisationen med produktionsorganisationen var en stor utmaning i projektet. En anlagd brand några månader innan inflyttning medförde en månads förskjutning av inflyttningen.

  • Kund: Vellinge kommunlokal AB
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning, KA enligt PBL
  • Genomförandeform: Totalentreprenad
  • Genomförandetid: 2016 - 2018
  • Omfattning: 30 lägenheter, ett LSS. 2490 kvm BTA.
  • Ort: Vellinge

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK