Sofiebergs äldreboende

Äldreboende som månar om de äldres integritet och trygghet och som erbjuder en stimulerande miljö.

De tre bostadshusen hålls samman av en byggnad med trapphus och gemensamma verksamheter. I en lägre del, som vetter mot gatan och busshållplatsen, är huvudentrén tydligt placerad i en vacker trädgård. Byggnaden delas upp i mindre bostadskroppar för att hålla nere skalan och skapa en känsla av ett bostadsområde i grön miljö.

De boende ska ha möjlighet att upptäcka nya saker på promenader i och runt byggnaden. Stråk och rum i de gemensamma kommunikationsytorna ska påminna om gator och torg med små mötesplatser. Kopplingen mellan inne och ute är viktig. Man ska enkelt kunna ta sig ut, utan oro att gå vilse. Även de som inte har möjlighet att komma ut ska kunna uppleva de skiftande årstiderna.

Sofiebergs äldreboende planeras för en sista, värdig, tid i livet. Ledordet för projektet har varit ”nytänkande”. Visionen är att skapa ett flexibelt boende för framtiden, som månar om de äldres integritet och trygghet och som erbjuder en stimulerande miljö.

 

  • Kund: Halmstads kommun, Fastighetskontoret
  • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning
  • Kontakt hos Forsen: Ulrika Hyll
  • Genomförandeform: Samordnad Generalentreprenad
  • Genomförandetid: 2012 - 2014
  • Omfattning: 5500 KVM BTA, 107 Mkr
  • Ort: Halmstad

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK