Foto: Amneby Forslund Arkitekter AB (illustration)
Foto: Amneby Forslund Arkitekter AB (illustration)

Ammarfjället - trångt i Traneberg

Bergigt, ont om lagringsutrymme och med de boende på armlängds avstånd. När HSB Stockholm för första gången bygger hyreslägenheter i egen regi är logistiken den stora utmaningen. Forsen ansvarar för projekt- och byggledning av de två fastigheterna hela vägen fram till inflyttning.

HSB Stockholm äger sedan tidigare en fastighet med två hus i Traneberg, norr om Stockholms innerstad. I anslutning till dessa har Forsen fått i uppdrag att projektleda byggandet av två hyresfastigheter om totalt 37 lägenheter. Arbetet sker på delad entreprenad (CM) – något som gör det lättare att hålla tid- och budgetramar.

Fastigheterna ligger nära de befintliga husen och dessutom på ett berg, vilket kräver en hel del sprängningar.

– Säkerheten har högsta prioritet – berget ligger bland annat nära den nuvarande gångvägen. Vi måste också vara försiktiga så att det inte uppstår sprickor när vi spränger, säger Eric Johannisson, projektledare på Forsen.

Ammarfjället, som kvarteret heter, är ett av Stockholms många förtätningsprojekt. Det finns få ytor för lagring det har varit en utmaning att hitta en bra plats för kranen.

– De två husen ligger på var sin sida om de befintliga fastigheterna så vi har två separat inhägnade områden som får gemensamma leveranser. Samtidigt vill vi inkräkta så lite som möjligt hos de som bor där idag. Så det är utmanande på flera plan att få allt att fungera optimalt, säger Eric Johannisson.

– Vi har jobbat mycket med detaljerna runt området för att det ska smälta in bra. Och det känns tryggt att anlita Forsen eftersom vi har haft bra samarbeten tidigare, säger Kristian Gauffin, projektchef på HSB Stockholm.

Mark- och grundläggning påbörjas i slutet av 2018. De första hyresgästerna beräknas kunna flytta in runt årsskiftet 2019/2020. De två hyresfastigheterna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad silver.

  • Kund: HSB Stockholm
  • Forsens uppdrag: Projekterings- och projektledning samt inköp
  • Kontakt hos Forsen: Eric Johannisson
  • Genomförandeform: CM – Construction Managment
  • Genomförandetid: 2019-2020
  • Omfattning: Två hyreshus med 18 respektive 19 lägenheter, BTA 3 525 kvm
  • Arkitekt: Arkitektbyrån Amneby&Forslund
  • Ort: Stockholm, Traneberg

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK