Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen

Vi måste ta ansvar för arbetsmiljön

Det finns lösningar för att förbättra arbetsmiljön, speciellt inom bygg. Det anser Forsens arbetsmiljöledare, med anledning av Arbetsmiljöverkets aktuella slutsatser.

Hittills i år har 243 fallolyckor som lett till sjukfrånvaro rapporterats in till Arbetsmiljöverket enligt Byggvärlden. Och Arbetsmiljöverkets återkommande inspektioner hos de sex största byggföretagen visar att ”arbetsledarna varken har tid, kunskap eller befogenhet att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete”. En problembeskrivning arbetsmiljöcheferna på de stora byggföretagen håller med om (Byggindustrin: Ledningen kände till problem med arbetsmiljön).

Arbetsmiljöverket riktar kritik mot byggföretagen

I början på maj kunde man läsa om Arbetsmiljöverkets utredning i Byggindustrin. Pierre Gustafson är arbetsmiljöinspektör och projektledare för Arbetsmiljöverkets satsning på stora byggföretag som pågår till och med 2017. Enligt Byggindustrin berättar han ”att de hittade i stort sett samma brister hos alla sex företag. Den allvarligaste bristen är att uppgiftsfördelningen brustit när det gäller ansvaret för arbetsmiljön. Från central nivå fördelas ansvaret ner till varje enskild platschef. Men platscheferna delegerar i sin tur vidare ansvaret till arbetsledarna. Och arbetsledarna har ofta varken kunskap, utbildning, tid eller befogenhet att ta ansvar för arbetsmiljön på bygget, enligt Arbetsmiljöverket.”

Ska vi höja kvaliteten på arbetsmiljön krävs ett antal åtgärder

Vi föreslår följande:

  • Precis som inom andra områden, ex miljö och kvalitet, måste vi ha rätt kvinna/man på rätt plats. Ansvaret ska ligga hon den som är mest kunnig, d.v.s. arbetsmiljöspecialisten. Även på mindre och medelstora projekt. Det räcker alltså inte med att ha en person med flera ansvarsområden. I många projekt som Michael arbetet som BAS-U/HSE manager har han alltid varit ett stöd åt just arbetsledare/projektledare/platschef, kärt barn har många namn. De har ofta en orimlig arbetsbörda.
  • Gör regelbundna kontroller av ID 06, mot pass/ID. Se till att introduktionen och arbetsmiljöplanen är genomarbetade, och projektanpassade.
  • Ställ tuffare arbetsmiljökrav redan i upphandlingen med stora bötesbelopp vid avvikelser/brott mot arbetsmiljöregler. Se förslag nedan från arbetsmiljöverket.

Se individen hela tiden! Så, vad väntar vi på? Detta är väl viktigt, eller?

KariMichael

Michael Engelberg och Kari Krantz, arbetsmiljöledare, Forsen

Michael och Kari jobbar som arbetsmiljöledare och brinner för frågan. Deras vision är att alla projekt knyter experterna till sig och att arbetsmiljöfrågorna är med hela vägen, från ax till limpa. För att uppnå det krävs att frågorna tas på allvar, av alla involverade parter.

Kontakt: kari.krantz@forsenprojekt.se och michael.engelberg@forsenprojekt.se

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK