Foto: Per Myrehed
Karin Wallenbert, ekonomi- och administrativ chef
Foto: Per Myrehed

Ekonomichefen sammanfattar

2015 har präglats av sammanslagningen mellan Forsen och Bygg-Fast. Vi har satsat internt och fokuserat på befintliga projekt.

Forsens omsättning uppgår till 227 mkr och är i princip oförändrad jämfört med föregående år. Lönsamheten har varit något sämre än föregående år.

I januari 2015 gick dåvarande Forsen Projekt AB samman med Bygg-Fast Projekt AB och bildade ett nytt bolag med stärkt närvaro i de södra och västra delarna av Sverige. I och med sammanslagningen har vi jobbat mycket med integrationen, interna processer och ett fortsatt fokus på HR, rekrytering och marknadsföring.

Vår rörelsemarginal blev 8 procent jämfört med 11 procent 2014. Det är något lägre än föregående år men vi är väldigt stolta över att vi har behållit en lönsamhet väl jämförbar med andra bolag i branschen, och med tanke på allt det vi har åstadkommit under året.

Så i ett historiskt perspektiv så kan vi peka på en stabil tillväxt och lönsamhet – och vi räknar med en fortsatt tillväxt under 2016.

Och läs gärna vd-brevet och titta på filmen där Caroline Redare, HR-chef berättar om våra satsningar inom HR.

/Karin Wallenbert, ekonomi- och administrativ chef

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK