Foto: Per Myrehed
Bengt Johansson, vd, Forsen
Foto: Per Myrehed

Några ord från vår vd - 2015

När man ska sammanfatta det gångna året är det alltid vissa saker som sticker ut. 2015 var integrationens år, då vi slog ihop Forsen Projekt AB med Byggfast Projekt AB och tillsammans skapade något mycket större och starkare.

Sammanslagningen av de två bolagen präglade hela 2015 eftersom alla medarbetare påverkades på ett eller annat sätt. Det innebär naturligtvis att det också var en rejäl resa – under året har vi, tillsammans med medarbetarna, skapat en ny värdegrund, ny vision, ny hemsida, nytt intranät, ny varumärkesplattform, ny grafisk profil och nya IT-system.

Allt detta är investeringar inför framtiden, som självklart har varit utmanande, men våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb. De har haft tålamod och uthållighet och de har aldrig låtit de interna processerna gå ut över arbetet för våra kunder. Det är tack vare medarbetarna som vi faktiskt gör ett plusresultat även 2015 – om än mindre än tidigare – vilket är ovanligt vid den här typen av fusioner. Hösten 2015 visade samtliga våra affärsenheter en positiv trend mot bättre lönsamhet och den utvecklingen har fortsatt.

En av Sveriges bästa arbetsplatser

På medarbetarsidan har det varit hög omsättning under året, vilket är en naturlig konsekvens när två bolag går samman i en högkonjunktur. Forsens medarbetare är attraktiva på arbetsmarknaden. Men sammanslag­ningen och arbetet med det gemensamma varumärket har samtidigt stärkt Forsen som arbetsgivare – allt fler vill jobba hos oss. Detta såg vi redan sista kvartalet 2015 och den utvecklingen har fortsatt 2016.

Men det finns fler faktorer som gör Forsen till en attraktiv arbetsgivare. En av de viktigaste, och som jag är mest stolt över, är att Forsen 2015 utnämndes till Sveriges 8:e bästa arbetsplats av Great Place To Work Institute. Det är världens största kvalitetsutmärkelse, och att lyckas med detta under ett år där två företagskulturer ska mötas är en prestation utöver det vanliga.

Jämställdhet och mångfald

En annan bidragande orsak är vårt arbete med jämställdhet och mångfald – på Forsen ser vi olikheter som en fördel, både när det gäller ursprung, kön och ålder. Nästan halva ledningsgruppen består av kvinnor och det pratas ett tjugotal språk på Forsen – något som är en konkurrensfördel i mötet med utländska kunder. Under 2015 inledde vi också ett samarbete med Arbetsförmedlingen Etablering, som hjälper oss att anställa nyanlända ingenjörer. Titta gärna på filmen där vår HR-chef Caroline berättar mer om året ur ett HR-perspektiv (klicka på projektorn).

Men framför allt har sammanslagningen gett effekter på kundsidan. Nu när vi finns i hela Sverige blir vi anlitande av företag som jobbar rikstäckande. IKEA, Jernhusen, ICA, Riksbyggen, Rikshem m fl är exempel på detta. Vårt fokus framöver är att etablera oss på fler orter, men samtidigt säkerställa en arbetsro så att vi i ännu större utsträckning kan koncentrera oss på kunden och kundens affärer.

Tankeledare

Vi vill vara tankeledande i vår bransch – en aktör som inte bara bygger bra, effektivt och samhällsnyttigt utan som också gör trendanalyser och spår framtiden. Den aktör som de andra lyssnar på. Och under året har vi sett precis detta, då vi allt oftare blir tillfrågade om att hålla föredrag om hur vi jobbar. Vår arbetsmetod Construction Management (CM), där kunden är involverad genom hela processen, är också alltmer efterfrågad.

Allt detta sammantaget gör att vi idag har en stabil plattform inför framtiden. Vi har ett otroligt tryck från erfarna projektledare och specialister som vill jobba på Forsen, samtliga affärsenheter visade redan under hösten en bättre lönsamhet och alla pilar fortsätter peka uppåt under 2016.

/Bengt Johansson, vd, Forsen

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK