Foto: Håkan Sjöström
Louise Landberg, projektledare
Foto: Håkan Sjöström
Foto: Håkan Sjöström
Jonas Kunze, miljöansvarig
Foto: Håkan Sjöström
Foto: Håkan Sjöström
Joachim Lindvall, projektledare
Foto: Håkan Sjöström
Foto: Håkan Sjöström
Jessica Lazic, ekonom
Foto: Håkan Sjöström
Foto: Håkan Sjöström
Claes Kihlgren, projektledare
Foto: Håkan Sjöström
Foto: Håkan Sjöström
Per-Fredrik Carlsson, projektledare
Foto: Håkan Sjöström

Vi som gjorde det

Kompetens, mångfald och integration. 2015 har varit ett år som präglats av integration, digitalisering, mångfald och arbetet med att nå framgång i Great Place to Work. Det har också varit väldigt kul att kunna få hälsa så många nya medarbetare välkomna.

Konsten att slå ihop två företag. Vi har haft ett arbetsamt men också ett väldigt spännande och lärorikt år. När Bygg-Fast och Forsen Projekt bildade Forsen AB fick vi en möjlighet att utvärdera bolagens respektive processer och rutiner, för att sedan kunna ta tillvara det bästa av två världar.

Samtliga medarbetare erbjöds möjlighet att delta i arbetsgrupper kring sammanslagningen. Resultatet blev nya tankar kring introduktion, ledarskap, rekrytering, performance management, medarbetarundersökning och synen på vår värdegrund.

Många nya kompetenser

Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång. Det är lite klyschigt, men bara genom att rekrytera rätt människor skapar vi ett starkt och framåtblickande företag. Och att sedan behålla dem är förstås ännu viktigare. Våra projektledare tillhör de bästa i branschen och är ofta involverade i komplicerade projekt. Därför är det extra roligt att kunna hälsa så många nya medarbetare välkomna till Forsen.

Louise berättar om sin roll som projektledare och några av våra projekt i Stockholm.

Mångfald är morgondagen

Vi verkar i en bransch som i många avseenden fortfarande är konservativ. Det vill vi utmana och i möjligaste mån förändra. Vi vill skapa en vardag där våra medarbetare och uppdragsgivare möter en inkluderande och fördomsfri attityd.

Att ha medarbetare med olika erfarenheter och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa ett framgångsrikt, hållbart och lönsamt företag. Vi vill spegla samhället och att det talas ca 20 språk på Forsen är ju en fantastiskt styrka!

Vi har nästan hälften kvinnor på beslutsfattande positioner, jämfört mot branschens 23 procent.

Under 2015 påbörjade vi ett samarbete med Arbetsförmedlingen Etablering. Detta för att ta emot nyanlända svenskar på praktik. Det skapar än mer möjligheter inför framtiden.

HR med fokus på digitalisering

Under 2014 påbörjade Forsen resan mot att digitalisera HR-arbetet. Syftet var minska att administration, men framför allt öka kvaliteten och säkerställa värdet i olika processer för medarbetare och chefer.

Under 2015 har vi fortsatt och har många nya moduler. Här hanteras både processer, dokumentation och analys avseende:

  • Utvecklings- och uppföljningssamtal
  • Konsult-CV
  • Utbildningsadministration och kurskatalog
  • Successionsplanering.

Joachim är projektledare i Göteborg, och berättar varför han trivs på Forsen.

Ett riktigt bra ställe att arbeta på

Gör man bra saker så är det kanske inte så förvånande att man hamnar på listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser, som utses av Great Place to Work. 2015 blev vi Sveriges 8:e bästa arbetsplats.

Vårt arbete har även uppmärksammats i branschen och för mig som HR-chef känns det väldigt inspirerande att bli inbjuden till seminarier och mässor för att få berätta om hur vi på Forsen arbetar.

/Caroline Redare, HR-chef

Caroline

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK