Foto: Johan Bergmark
Amanda "hade hoppats på mer".
Foto: Johan Bergmark

FFW: "Jag hade hoppats på mer"

Bäst bland de sämsta. Så beskriver AllBrightstiftelsen fastighetsbranschen i sin rapport från 2017. Forsen Forward träffade stiftelsens vd Amanda Lundeteg för ett samtal om jämställdhet, mångfald och meritokrati. För även om branschen idag är en av de mest jämställda i Sverige, så återstår massor att göra.

Den här artikeln är från vårt magasin FFW – Forsen Forward. Magasinet innehåller framtidsspaningar och spännande intervjuer. Vill du ha ett exemplar Forsen Forward, klicka här. Kostnadsfritt så klart. 

AllBrightstiftelsens förra jämställdhetsrapport visar att andelen kvinnor på ledande position i svenska företag bara har ökat med en procentenhet och nu är uppe i 21 procent. Och andelen kvinnor på vd-poster ligger kvar på 6 procent.
– Jag hade förstås hoppats på mer. Framför allt är det tråkigt att det står helt stilla på vd- och ordförandeposterna, det är de största skamfläckarna i årets rapport. Vi ser också att andelen kvinnor i styrelserna bara är 15 procent i många tillväxtbolag. På de stora börsbolagen är andelen mer än dubbelt så stor, säger Amanda Lundeteg.

Ju större bolaget är, desto mer jämställd är styrelsen. Och detta är till stor del en resursfråga, menar hon. – Storbolagen jobbar mer professionellt och deras rekryteringar är mer kompetensbaserade. De bevakas också av medierna på ett annat sätt vilket innebär att de har större press på sig. En långlivad myt är att kvinnor har vassa armbågar och inte stöttar varandra. Men rapporten visar motsatsen.– Män rekryterar gärna i den närmaste kompiskretsen – det vill säga andra män – medan kvinnor rekryterar både kvinnor och män. De är bättre på att se kompetensen. Och en jämställd styrelse öppnar upp för en jämställd ledning. Det bästa sättet att få in kvinnor på ledande positioner är därför att skapa förebilder på toppositioner. Då har vi tagit första steget mot en meritokrati.

De som har en självkritisk vd som vill jobba för en föränd- ring är de som lyckas.
– Amanda Lundeteg

Amanda Lundeteg pekar på flera studier, som samtliga visar att bolag med blandade styrelser och ledningsgrupper också är mer framgångsrika.
– Nu senast visar en global rapport som omfattar 22 000 bolag i 90 länder, att företag med mer än 30 procent kvinnor i ledningsgruppen har 6 procent högre vinst. Detsamma gäller bolag med större mångfald.
– Det beror inte på att kvinnor och minoriteter har någon hemlig essens. Det handlar om att tillföra olika perspektiv och ha större fokus på meriter än på kompisnätverk. När man har anställt den som är bäst lämpad för jobbet är det ju självklart att bolaget går bättre, säger hon.
– Man bör dock undvika att baka ihop mångfald och jämställdhet eftersom kvinnor i så fall blir en minoritetsfråga. Så det är viktigt att arbeta med de två spåren parallellt.

Olika branscher skiljer sig mycket från varandra, konstaterar Amanda Lundeteg. Och ”bäst bland de sämsta” är fastighetsbranschen.
– Ingen bransch är riktigt bra men fastighetsbolagen sticker ut. De har förstått att de bygger bostäder för alla typer av människor, att de är samhällsbyggare och att de därför också måste spegla samhället. Och det är en stor skillnad mot till exempel industri och energi. Det finns även en historisk förklaring, menar hon.
– För några decennier sedan var det en stor kompetensbrist i branschen och man behövde få in fler människor på universiteten. Och här fanns det en potential att få in kvinnor, som fram till dess varit ganska få. Så företagen och högskolorna gjorde riktade insatser vilket resulterade i att fler kvinnor utexaminerades.

Statistik ur AllBrightrapporten för börsbolag september 2017

AllBrightrapporten

Men trots framgångarna har branschen en bit kvar till en jämn könsfördelning – i dag är det 33 procent kvinnor i ledningarna. Och på byggbolagen är bara 10 procent av cheferna kvinnor. Därför har AllBrightstiftelsen nu skrivit avtal med fyra fastighetsbolag som vill utvecklas ytterligare.
– Det är ett fyrstegsprogram där företagen kartlägger, budgeterar, utbildar och sätter mål för representationen i ledningen. Bolagen har fått upp förståelsen för att detta är något man behöver jobba långsiktigt med. Det har varit många aha-upplevelser och de lär av varandra.

Vilken är då den enskilt största framgångsfaktorn för ett lyckat jämställdhetsarbete?
– Framför allt är det en fråga om vilja hos bolagets vd. De företag som har en självkritisk vd som vill jobba för en förändring är också de företag som lyckas. De som däremot skyller på andra och tror att det ska lösa sig med tiden kommer inte att uppnå någonting. För tiden är en medioker problemlösare, säger Amanda Lundeteg.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK