FFW - Forsen Forward

FFW: Mattias Goldmann om att hållbarhet är ingen lyx

Det här blogginägget är ett utdrag ut vårt magasin Forsen Forward där vi intervjuar Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores och som utsett till mäktigast inom Hållbarhetssverige 2016.

Vill du ha vårt magasin, Forsen Forward, klicka här så skickar vi ett exemplar till din postlåda. Kostnadsfritt så klart. I magasinet kan du läsa fler spännande intervjuer, bland annat med Ilija Batljan, Rahel Belatchew, arkitekt och grundare av RB Arkitektur AB samt Daniel Markström, arkitektur- och projektchef på Humlegården och kommande affärsstrateg på Jernhusen. Och lite till, så klart.

Hållbarhet är ingen lyx

– Hållbarhet är ingen lyx man investerar i om det finns lite pengar över, säger Mattias Goldmann. Han är vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores, och han är kritisk mot att hållbarhetsarbetet vid byggprojekt kommer in för sent och att det ofta hamnar separat från själva byggnadsprocessen.

golmann

– Det gäller framför allt social och ekonomisk hållbarhet. Den sociala biten börjar vi diskutera först när vi har byggt färdigt och den ekonomiska brukar begränsas till att få ihop kalkylen. Men ett hus måste ju ha ett mycket senare bäst­före­datum än så. Om du bygger hållbart kan du ta ut en bättre hyra, folk flyttar inte lika ofta och skadegörelsen minskar. Men det syns inte i den snäva excelfilen.

Han menar även att miljöcertifiering av byggnader lider av samma problem – det är bra men inte tillräckligt.
– Även här utgår man från enskilda hus. Men för att lyckas med riktigt hållbara bostadsprojekt kan du inte tänka enskilda byggnader. Och du måste väga in de boendes perspektiv. Ett lyckat exempel på detta är Rosengård i Malmö. Här har Malmö Kommunala Bostäder tagit ett helhetsgrepp och involverat de bo­ende i upprustningen av området. Resultatet är lägre kostnader, minskad skadegörelse och ökad trivsel.

Så hur bör politikerna agera för att skynda på utvecklingen?

– De ska sätta de övergripande spelreglerna som gör det lönsamt att göra rätt. Den nya energiöverens­kommelsen är ett bra exempel på det – man slår fast målbilden och sätter delmål på vägen. Däremot bör politiken inte detaljstyra hur man utformar boendet, som i dag. Det finns många restriktioner som inte gynnar någon – när till exempel KTH ville bygga studentbostäder med gemensamma utrymmen fick de söka dispens, eftersom detta inte ryms inom de vanliga byggreglerna.

– Samtidigt måste politikerna komma ihåg att det vi bygger i dag ska stå väldigt länge. Jag är lite orolig för att de ska göra om miljonprogramsmisstagen och börja tumma på fel regler. De flesta av oss kommer alltid att bo i hus som byggdes innan vi föddes. Därför kan vi inte tumma på sådant som isolering och buller, säger Mattias Goldmann.

Han pekar också på den ensidiga fokuseringen på nybyggande medan vi glömmer bort att jobba med det befintliga.
– Det finns en stor potential i att rusta upp och förtäta miljonprogramsområdena. Men förtätningen måste ske på rätt sätt och vara socialt hållbar. På sin höjd tänker politikerna på energieffektivisering, men det måste vara trevligt att bo där också.

Så hur ser bostadssituationen ut i Sverige om tjugo år?

– Jag tror att vi har ett smartare och mer integrerat boende än i dag. De flesta bostäder står i dag tomma dagtid medan kontoren är tomma på kvällar och nätter. I framtiden kan mitt hem vara ditt kontor – jag tror bara vi har sett början på hur man kan utnyttja arealer mycket smartare.

Mattias Goldmanns tre hållbarhetstips till byggbranschen

  • Räkna inte bara kvadratmetrar och bygg­material. Utöka kalkylerna till att innefatta varumärkesvärde, minskad in­ och utflyttning, attraktionen vid rekrytering, etcetera.
  • Tänk framåt. Just nu är miljöeffektivitet inte särskilt lönsamt eftersom energipriserna är så låga. Men den nya energiöverenskommelsen och fler ledningar till utlandet innebär att vi snart får europeiska el­ och energipriser. När världens länder enades i Paris, kring gemen­samma klimatmål förändrade det också spelplanen.
  • Ta vara på kompetensen hos nysvenskar. Här finns en stor potential, och om man utnyttjar den rätt kan man bygga effektivare.

Om Mattias

Mattias Goldmann är vd för tankesmedjan Fores. Utsågs till mäktigast i Hållbarhetssverige 2016 av tidningen Aktuell Hållbarhet.

Bakgrund: Har bland annat varit vd för klimatkonsultfirman 2050, talesperson för Gröna Bilister och informationskoordinator i Riksdagen för Miljöpartiet. 2009–2010 bodde han i Kenya, där han utvecklade utsläppsminskande projekt enligt FN:s mekanism för ren utveckling (CDM).

Ett lyckat hållbarhetsprojekt: Upprustningen av Rosengård i Malmö, där det kommunala bostadsbolaget har tagit ett grepp om hela området och förankrat det hos de boende.

Läs hela Forsen Forward - FFW och bli ännu lite klokare

Vill du läsa hela magasinet, som innehåller 52 sidor nyheter, debatt, tankar och innovationer om fastighets- och byggbranschen, klicka här så kan du beställa ett exemplar (kostnadsfritt, så klart).

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK