Logistik - rätt skött gör det bygget bättre

Logistik – mer än bara hit och dit

Leveranser som kommer i tid till bygget, varor som hamnar rätt utan att behöva lagras för länge, en säker arbetsplats utan tillbud och olyckor, snyggt prydligt och städat. Något som kan uppnås om man tar logistikfrågorna på allvar. Det gör Mikael Lindhe och Mikael Strömberg, projekt- respektive produktionsledare på Forsen.

Kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja”./Wikipedia

– Det är just det vi jobbar med – effektiv logistik som bidrar till ett så bra bygge som möjligt, utifrån tid, kvalitet och ekonomi men inte minst arbetsmiljö. Logistikstyrningen är en investering, inte en kostnad, säger Mikael Strömberg, produktionsledare Forsen.

Och Mikael Lindhe håller med. Tillsammans med Mikael Strömberg har de tillsammans över 20 års erfarenhet av bygglogistik. De har nu tagit fram en guide för att starta upp ett byggprojekt med logistik i fokus som ska adderas till Forsens ledningssystem.

– Guiden innehåller vägledning, tips och checklistor kring bygglovsregler, TA-, APD, skedes-, tids- och leveransplaner och annat som ser till att logistiken flyter på smidigt. Alla som har varit på ett städat och välordnat bygge där logistiken fungerar förstår att uppskatta det, säger Mikael Lindhe, projektledare Forsen.

Men, varor ska ju inte bara in på ett bygge, utan även ut. Avfallshantering är också en viktig del av logistikplaneringen framförallt för att kunna nå uppsatta hållbarhetsmål. Och för att undvika arbetsplatsolyckor och kunna skapa en säker arbetsplatsmiljö innehåller guiden även råd kring lossning och lassning.

– Det fina med logistik är när man ser att det rullar på, när det är ordning på bygget och leveranserna kommer i tid. Det speglar hela projektet. Då är jag nöjd, avslutar Mikael Strömberg.

Om Mikael Strömberg

Strömberg Mikael

Mikael är produktionsledare på Forsen och har 15-års branschvana. Han har har varit logistikansvarig på flera större projekt i Stockholm under de senaste åren, bland annat på JM.

Men tankarna kring vikten av fungerande logistik startade tidigt i karriären då han var hantverkare och skyddsombud. Då var det nytt i branschen, men Mikael tilltalades av ”ordning och reda” samt förbättringar redan då.

Kontakt: mikael.stromberg@forsen.com
Tel: 0766-44 20 63

Om Mikael Lindhe

Lindhe Mikael

Mikael är projektledare på Forsen och har varit i branschen åtta år. För Forsen har Mikael bland annat arbetat med logistikplanering i ett tidigt skede för den kommande vårdbyggnaden på Danderyd.

Innan dess har han arbetat i tidiga skeden samt under produktion med logistikplanering och -samordning i större projekt för Peab. Han tilltalas av planering, struktur, rutiner och uppföljning – se till att allt fungerar.

Kontaktmikael.lindhe@forsen.com
Tel: 0766-44 20 52

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK