Osborn Andersson, projektledare

Är det svårt att utföra projekt för bostadsrättsföreningar?

Flera kollegor har genom åren ofta tackat nej till att utföra projekt åt bostadsrättsföreningar och anledningen de ofta nämner är att det brukar vara en så jobbig process. Detta är något som jag personligen inte kan förstå, vad då jobbig process?

Med bakgrund som snickare, arbetsledare, platschef och därefter 15 år som bygg- och projektledare, besiktningsman, fuktskadeutredare, ”medlare” och pappa till två aktiva killar kan jag inte förstå vad det är som är svårt med att jobba med föreningar. Kanske är det så att det blir mer på det personliga planet än i andra typer av projekt?

Normalprojektet för mig innebär att en styrelse hos en bostadsrättsförening tar kontakt och har då också en problemställning. Det kan till exempel vara att man upplever drag i fönster- och dörröppningar, taket läcker, marken runt om huset sätter sig eller att man upplever att man har en dålig lukt i källaren eller på vinden. Ibland kan det också bara handla om att de vill uppdatera sin underhållsplan. Jag brukar då boka in ett möte där vi diskuterar igenom problemställningarna och en handlingsplan sammanställs. Handlingsplanen ger då styrelsen ett första underlag för beslut om fortsättning i uppdraget och det är där våra diskussioner om eventuellt fortsatt förtroende ligger och hur vi går vidare.

Mitt kunnande sätts hela tiden på prov när jag jobbar med bostadsrättsföreningar.

Med handen på hjärtat kan jag säga att jag älskar att jobba med bostadsrättsföreningar och anledningen till det är att det hela tiden sätter mitt kunnande på prov. Gör jag rätt nu? Hur påverkar byggnationen de boende? Hur får jag styrelsen och medlemmarna att förstå vidden av underhållet? Hur får jag entreprenören att förstå att det är verkliga människor som bor i lägenheterna? Och nästan det viktigaste – hur får jag parterna att förstå varandra? Just kommunikationen är väldigt viktig. Ofta är det inte komplexiteten i projektet som spelar störst roll utan mer om hur man får parterna att förstå varandra och få dem att känna sig delaktiga och trygga i projektet. Då blir det bäst för alla!

Sitter du med i styrelse i en bostadsrättsförening och känner att ni behöver hjälp att komma vidare i era tankar? Hör gärna av dig!

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK