Foto: Per Myrehed
Mats är senior controller och gruppchef på Forsen
Foto: Per Myrehed

Ta greppet om projektekonomin

Erfarenhet och kunskap kring byggprocessen i alla led. Det är A och O för att få ekonomi i alla typer av byggprojekt. I min roll som controller har jag fått ett stort förtroende av beställaren och med det följer ett stort ansvar. Då gäller nära samarbete och full transparens.

Som senior controller ansvarar jag för den ekonomiska styrningen och uppföljningen i några av Forsens största projekt. Det innefattar allt från att hantera fakturor och avtal till att leda prognosarbetet och rapportera till beställaren.

Den kanske enskilt viktigaste faktorn för att ha koll på ekonomin är kontraktet med entreprenören: utformning, tider, tekniska lösningar etcetera. Här måste jag och mina kollegor vara på tå – entreprenörerna kan ibland testa gränserna och det är ju beställarens pengar vi ansvarar för.

En annan viktig del är att bedöma kvaliteten på de handlingar vi har att utgå från tillsammans med projekteringsledaren – det är ju avgörande för slutprognosen. Jag kan inte påverka kvaliteten på handlingarna men jag kan utmana min organisation och ställa de kritiska frågorna internt. Här har jag stor nytta av min erfarenhet av många olika typer av projekt.

Var ärlig mot både dig själv, dina kollegor och kunden.
– Mats Kersten, Forsen

Andra faktorer som påverkar prognosen är tidplanen och projektets logistiska förutsättningar. Där gäller det att jag har en helhetsbild av projektet och kan bilda mig en uppfattning om hur det kommer att påverka slutkostnaden. I Stockholm ökar kostnaderna kraftigt om projektet är i innerstan där det är trångt, markhyran är hög och säkerhetskraven är stora.

Men vad som framför allt är viktigt är något som kanske borde vara självklart: att vara ärlig mot både sig själv, sina kollegor och mot kunden. Om något har blivit dyrare – eller billigare för den delen – så måste jag vara öppen med det. Det ger oss möjlighet att styra slutkostnaden mot uppsatta mål och budget. Och presentera aldrig en ökad kostnad för beställaren utan att ha en lösning! Vi springer alltid på saker i ett projekt som inte går att förutse. Och då ska vi presentera en lösning, inte ett problem.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK