Foto: Jonas Kunze
Foto: Jonas Kunze
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen
Foto: Malin Ärlebäck, Forsen

Anläggning - djup och bredd

Från minsta lekpark till omfattande infrastrukturprojekt. Forsens samlade kompetens inom anläggning är både bred och djup, och innefattar de flesta teknikområden.

Forsen har stor erfarenhet av att driva olika anläggningsprojekt inom exploatering och infrastruktur. Våra uppdrag omfattar projekt- bygg- och projekteringsledning åt offentliga och privata kunder, både i tidiga skeden och vid genomförandet.

Anläggning består av 40 välutbildade medarbetare med olika bakgrund och med tidigare erfarenhet som beställare, entreprenörer och projektörer. De flesta av oss är ingenjörer och arbetar i roller som projektledare, projekteringsledare och byggledare. Vi har även specialistkompetens inom miljösamordning, miljötillstånd och som beställarstöd landskap.

Vi kan stadsutveckling och infrastruktur och har lång erfarenhet av samordning med olika aktörer och att planera och genomföra projekt för gator, broar, dagvatten, VA, övriga ledningar, park och torg inom allmän platsmark.

Vi kan driva stora anläggningsprojekt, och tillsammans med våra kollegor som har kompetens inom husproduktion och installationer kan vi även genomföra projekt med både anläggning och hus. Utifrån projektets behov erbjuder vi den projektgrupp som passar bäst för uppdraget.

Till skillnad från många konsultbolag är Forsen oberoende – vi arbetar enbart åt kunder, utför ingen projektering och riskerar därmed inte att hamna i en konfliktsituation där vi upphandlar oss själva.

Vi arbetar mycket med exploateringsområden och ett exempel är stadsutvecklings­projektet Barkarbystaden. Barkarbystaden är ett av norra Europas största och mest expansiva utvecklingsområden. På historisk mark på det gamla flygfältet i Barkarby och i Veddesta industriområde växer just nu en helt ny stadsmiljö fram i ett läge som är svårt att överträffa.
Forsen svarar för projektledning, byggledning, projekteringsledning och samordning för delar av projektet som bland annat innefattar gator, dagvattengärder, ledningar, torg och parker.

Forsen kan gröna miljöer

På Forsen har vi också landskapskompetens för att garantera att frågor avseende utemiljön tas om hand på bästa sätt genom hela projektkedjan.

Vi kan ge stöd i hur man planerar sin utemiljö så att man inte hamnar i en framtida underhållsskuld. Genom att planera sin utemiljö på ett genomtänkt sätt kan man få en anläggning med hållbara lösningar och som även är enkel att sköta. Då finns det stora förutsättningar för att anläggningen ska kunna stå sig över tiden.

Läs mer här: Gröna miljöer – park och landskap

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK