Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed
Foto: Per Myrehed

Noll tolerans mot störning när IKEA bygger om

Slipa golv, sätta upp en tv, måla garaget och laga frukost. Ska det vara så märkvärdigt?
Ja, om det sker på IKEAs flaggskepp i Kungens Kurva. Dessutom samtidigt som 1 000 anställda och upp till 20 000 dagliga besökare inte får störas.

”Store in shape as new” är det talande namnet på upprustningen av IKEA-varuhuset i Kungens Kurva, som Forsen har varit projektledare för två år i rad.

– Vårt uppdrag innefattar sex delprojekt. Och det är en tuff utmaning. Det råder i princip nolltolerans mot störningar – omsättningen i varuhuset får inte påverkas. Ett av delprojekten är till exempel när vi byggde om restaurangköket på översta planet utan att stänga restaurangen, säger Per Dahlgren, projektledare hos Forsen.

Forsen och IKEA löste detta genom att låta bygga upp ett tillfälligt kök och flyttade sedan över allt över en natt.

– 35 personer från olika underleverantörer jobbade stenhårt och nästa morgon kunde IKEA laga frukost till besökarna som vanligt, i det nya köket.

160308_0374ARPer Dahlgren, projektledare Forsen, har koll på de sex delprojekten

Vårt säkerhetstänk måste vara minutiöst
– Per Dahlgren, Forsen

Rätt entreprenör är avgörande

Ett annat delprojekt är renovering av lastkajen: ommålning, byten av portar och städning av alla installationer – golv, väggar rör etc.

– IKEA börjar inlastningen klockan fem på morgonen så vi måste hela tiden synka vårt arbete med deras verksamhet. Om inte varorna kan lastas in blir det ju tomt i hyllorna, säger Per Dahlgren.

Allt handlar om väldigt stora volymer – alltför stora för många entreprenörer, så Forsen måste vara noggranna kravställare vid upphandlingarna.

Mycket höga säkerhetskrav

– Ett av uppdragen är upprustning av garaget och utomhusparkeringen. Det sistnämnda omfattar ett trettiotal olika åtgärder, från gatstenar till skyltar. Och i garaget är det 50 000 kvadratmeter tak som ska målas.

Forsen har även lett arbetet med golvslipning nattetid av ta själv-lagret på 10 000 kvadratmeter, bygge av två glasmontrar för exponering av nya kampanjer samt montering av en 175 kvadratmeter krökt bildskärm på ytterväggen mot E4:an.

– Allt har fungerat väldigt bra, trots de tuffa omständigheterna. Förutom att verksamheten inte får störas har IKEA höga säkerhetskrav. Om någon skulle skadas på grund av våra arbeten vore det en katastrof. Och alla tusentals dagliga kunder bryr sig inte om avspärrningar, så vårt säkerhetstänk måste vara minutiöst, säger Per Dahlgren

  • Kund: IKEA Fastighets AB
  • Forsens uppdrag: Projekteringsledning, upphandling, projektledning
  • Kontakt hos Forsen: Tor Andersson
  • Genomförandeform: Generalentreprenad
  • Genomförandetid: September 2014–augusti 2016
  • Omfattning: Yttre och inre upprustning
  • Arkitekt: Uulas arkitekter
  • Ort: Kungens Kurva, Huddinge kommun

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK