Foto: Jonas Kunze, Forsen
Foto: Jonas Kunze, Forsen

SÖS – ny behandlings- och vårdbyggnad

Södersjukhuset står inför sin största förändring någonsin och blir ett av Sveriges modernaste sjukhus.

För att möta det växande vårdbehovet genomförs i länet nu en stor satsningarna på framtidens hälso- och sjukvård. En betydande del av den satsningen handlar om att rusta upp sjukhusen, däribland Södersjukhuset, för att kunna erbjuda mer och ännu bättre vård i moderna och hållbara vårdmiljöer.

Alla byggnationer sätter patientsäkerheten och patienternas behov i fokus och samtidigt skapas en funktionell arbetsmiljö. Byggnationerna genomförs samtidigt som sjukhuset är i full drift.

Omfattningen av SöS-projektet är 58 000 BTA och består av tre nybyggnader (behandlings-, vård- och försörjningsbyggnad) och om- och tillbyggnad av två befintliga sjukhusbyggnader. De nya byggnaderna ska miljöklassas Miljöbyggnad Guld.

Vi har på kort tid också lett uppförandet av en tillfällig sterilbyggnad. Under 2014 har Forsen lett projekteringen – tagit fram arkitektritningar, program- och systemhandlingar samt planerat den provisoriska omläggningen av tvätt, sopsug, kylcentral, medicingaser och kraftförsörjning – och 2015 börjde själva uppförandet av de nya sjukhusbyggnaderna.

Behandlingsbyggnaden och ombyggnaderna är mycket teknikintensiva och driftsäkerhet har ett stort fokus.

Klart 2019

Projektet i sin helhet kommer att vara avslutad 2019 men idag är flera deluppdrag avslutade. De uppdragen avslutades under åren 2014-2016 till en sammanlagd projektvolym på ca 270 Mkr.

Titta gärna på Locums film om ombyggnationen (sep 2017)

Forsens utmaning

 • Kundens kund” är på plats under hela ombyggnaden. Verksamheten måste vara igång hela tiden, och det är nolltolerans mot driftstopp
 • Provisoriska byggnader/anläggningar har byggts – tvätt, sopsug, kylcentral, reservkraft, varumottagning och en sterilbyggnad
 • Internkommunikationen är också avgörande för projektets framgång.
 • Kund: Locum AB (SLL)
 • Forsens uppdrag: Projekt- och byggledning
 • Kontakt hos Forsen: Jan Ahlinder och Tor Andersson
 • Genomförandeform: Delad, utförande- och totalentreprenad
 • Genomförandetid: 2014 – 2018
 • Omfattning: Ca 58 000 BTA och 3,2 miljarder
 • Ort: Stockholm

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK