Foto: Per Myrehed
Bengt Johansson, Forsens vd
Foto: Per Myrehed

Forsen släpper årsredovisningen för 2015, ett år präglat av integration

Forsen släpper idag sin årsredovisning för 2015. Omsättningen är i princip oförändrad jämfört med föregående år.

I januari 2015 gick dåvarande Forsen Projekt AB samman med Bygg-Fast Projekt AB och bildade ett nytt bolag. Integrationen har präglat året och företaget har satsat på det interna arbetet parallellt med kundprojekten.

– Jag är nöjd med utfallet, trots att lönsamheten gått ner något. Vi har skapat ett nytt bolag, förändrat våra interna processer och ökat vårt fokus på HR, rekrytering och marknadsföring. Med andra ord är vi väl rustade, säger Bengt Johansson, vd Forsen.

Forsens har valt, delvis utifrån ett miljöperspektiv, att göra årsredovisningen för 2015 digital. Om du besöker Forsens årsredovisning och lämnar ett omdöme, bidrar Forsen till Ankarstiftelsen och deras vattenreningsprojekt i Amazonas.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK