Foto: Per Myrehed
Culmen, Strängnäs
Foto: Per Myrehed
Foto: Diakrit AB för HSB Bostad AB (illustration)
Telefgrafberget, Nacka
Foto: Diakrit AB för HSB Bostad AB (illustration)

Bostad - med människan i fokus

Från första kalkyl till genomförande och förvaltning. Hela den kedjan krävs för ett framgångsrikt bostadsprojekt. Men nästan lika viktig är den sociala kompetensen, i mötet med slutkunderna. Forsen har båda delarna. Vi förstår både teknik och människor.

Forsens medarbetare har både kompetens och erfarenhet av hela bygg­processen, från kalkyler och detaljplanefrågor till projektering, genomförande och förvaltning. Ofta på kort tid och med tuffa ekonomiska ramar. Vi hjälper dessutom fastighetsägare med ombyggnad, tillbyggnad och ROT-projekt.

Det som framför allt utmärker bostadsbyggande är närheten till slutkunden, till skillnad mot när vi bygger exempelvis kontor eller anläggningar.

– Vi skapar hem. Om du bygger hundra lägenheter har du också hundra slutkunder, där var och en har egna tillval och önskemål. Då krävs en social kompetens, att man verkligen förstår relationer och gillar kontakten med hyresgästerna, säger Sofia Stendius, affärsenhetschef Bostad på Forsen.

Dessutom krävs det en stark administrativ apparat och ett strukturerat arbetssätt för att kunna hantera alla individuella önskemål – något Forsen har utvecklat under många år av stora bostadsprojekt.

Att bygga bostäder är ett lagarbete som involverar många aktörer, och som kräver en hög flexibilitet eftersom varje projekt har sina egna – och ibland lite ovanliga – utmaningar.

Ett  exempel är Telegrafberget vid Stockholms inlopp där HSB byggde ett nytt bostadsområde. På en klipphylla med 26 meter ner till kaj. Forsen ansvarade dessutom för all infrastruktur i området, vilket omfattar två broar, 15 meter höga murar och kajkonstruktioner samt en VA-anläggning.

Just Forsens kompetens inom anläggning och kommersiella fastigheter är ytterligare en styrka vid komplicerade bostadsprojekt eftersom dessa ofta överlappar varandra.

Forsens projektledare på bostadssidan arbetar både med traditionell projektledning och Construction Management. Det sistnämnda är framför allt lämpligt vid stora nyproduktioner. Förutom att kunden får en bättre kostnadskontroll så kortas byggtiden – något som är en styrka i bostadsbristens tider.

Forsen kan bostad

  • Lång erfarenhet i alla led
  • Organisation för hela byggprocessen, från detaljplan till färdig byggnad  
  • Traditionell projektledning eller CM – Construction Management
  • Egen kalkylavdelning

Vi hjälper bostadsrättsföreningar

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK