Foto: Per Myrehed
I Strängnäs har Forsen byggt seniorboenden tillsammans med Culmen. Robert och Ann Vikström var två av de första hyresgästerna att flytta in i december 2014.
Foto: Per Myrehed

"Kom och påverka framtidens bostäder för seniorer. Hur skulle du vilja bo?"

Rubriken kommer från ett halvdagsseminarium som Nacka kommun bjöd in till. Eva Eriksson, ansvarig för Forsen Care, var där och konstaterade att publiken var otålig.

Gissningsvis var 90% av publiken seniorer och dom var uppenbart otåliga. Var ska vi bo och vad planerar kommunen? Vi vill flytta nu – snart. I år kommer inga markanvisningar för seniorbostäder men nästa år, lovade man. Några år för sent.

– Vi kan inte vänta för då hinner vi inte flytta, sa en kvinna.

Totalt ska det byggas 20.000 nya bostäder i Nacka, en av landets mest expansiva kommuner, till år 2030 ska befolkningen öka med nästan 50 procent. Visionen är att det ska vara nära till allt, mötesplatser, natur och kultur. Det ska vara lätt att leva i Nacka, man vill ha en hållbar och levande stad och man ska tänka nytt, långsiktigt och innovativt. Man ska kunna åldras i Nacka.

Då incitamenten är svaga för att förbättra tillgängligheten, särskilt nu när det råder bostadsbrist, så hoppas jag och vill tro att Nacka nu tar chansen att bygga både hållbart och långsiktigt.

Vi som bygger måste hjälpa till

Vad kan vi som byggare göra för att underlätta för den boende, för att skapa trygghet, trivsel och oberoende så långt det är möjligt?

Jag är övertygad om att vi kan göra mycket, men jag upplever också en viss skepsis eftersom många fastighetsägare är rädda att tänka tillgänglighet mer än ”bara” BBR kraven. Att bygga nytt enligt BBR kraven ger tillgängliga bostäder som fungerar men det slarvas, mycket p g a okunskap. Förståelsen för varför kraven ser ut som de gör är att de förbises eller misstolkas.

Det finns också en oro att lägenheterna ska utstråla ”vård- och omsorgsbehov”. Så behöver det inte vara om man planerar i tid och om man planerar med omsorg.

Fler äldre än vård- och omsorgsutbildade personer

Om man tittar på befolkningsprognosen för 10 och 20 år framåt i tiden så är det oroväckande. Och det är oroväckande att det är så tyst i media.

Om 20 år kommer det att finnas 76 procent fler personer som är över 80 år än idag. Även om vi är friskare idag än tidigare så lever vi längre vilket innebär att fler personer kommer att behöva vård.

Och om 10 år så har vi nästan 50 procent fler personer som är mellan 75 och 84 år. Det är då krämporna kommer och boendet börjar bli riktigt besvärligt om det inte är tillgängligt. Vården kommer att sättas på hårda prov eftersom andelen av personer som förvärvsarbetar sjunker i förhållande till den totala befolkningen. Fler som immigrerar till Sverige behöver sysselsättas inom yrket för att klara den kommande efterfrågan. Ändå kommer vi  att ha en betydande brist på vård- och omsorgsutbildade personer.

Regeringens satsning är bara en del av lösningen

Om man är positiv så kommer regeringens satsning lyckas när det gäller kompetenshöjning för personal inom vård- och omsorgsyrket. Attraktiviteten ska ökas och fler personer kommer att välja att jobba inom yrket.

Jag tror att det är en del av lösningen, men jag tror framförallt att boendet är det stora knuten och möjligheten för samhället att klara välfärden. Bostaden ska vara var och ens borg och inte ett ”fängelse” som det lätt kan bli om man inte flyttar i tid.

Viktigt att öka boenderotationen

Det är intressant och inspirerande att jobba med bostäder som ska fungera för en äldre generation. Hållbara bostäder som ska fungera även om kroppen sviker eller om synen eller hörseln försämras eller om det sociala kontaktnätet minskar.

Ett bra boende kan förskjuta ett omsorgsbehov med upp till tio år. Så fram för fler attraktiva och bra bostäder som lockar till att flytta i tid och som erbjuder en trygg framtid som gynnar oss alla.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK