FFW: Bostäder för miljooo.oooner

Sjuttiotalets miljonprogram fyller snart femtio och renoveringsbehovet är stort, samtidigt som de sociala utmaningarna är stora i många områden. Fastighetsbolaget Victoria Park hade sin egen lösning på problemet. De anställde de boende, helt enkelt.

Det här blogginlägget är ett utdrag ut vårt magasin FFW – Forsen Forward (Nominerat till Svenska Publishingpriset). Vill du ha ett exemplar, klicka här. Kostnadsfritt så klart. I magasinet kan du läsa spännande intervjuer, bland annat med Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, Emmali Jansson, miljöpartist och ordförande i byggnadsnämnden i Göteborg och 20 barn från en skola i Huddinge. Och lite till.

Genom att rekrytera boende till olika servicetjänster har Victoria Park skapat större närhet till sina hyresgäster, fått mer ordning, reda och trygghet i bostadsområdena – och samtidigt sänkt driftskostnaderna.
– Olyckskorparna i branschen trodde inte på idén, de tyckte att upplägget lät för komplicerat, rent praktiskt. Men verkligheten talar sitt tydliga språk. Att rekrytera boende är en verklig win-win-situation, säger Peter Strand, vd på fastighetsbolaget Victoria Park.

Foto: André de Loisted

– 70-talets miljonprogramsbyggen fyller femtio år och står inför omfattande renoveringar. Victoria Park bildades 2007 och har som affärsidé att köpa upp och uppgradera fastigheternas standard, från B minus till B plus.
– Husen är i grunden robusta med bra planlösning och har med tiden blivit allt mer centrala i växande städer som Stockholm, Göteborg och Malmö. De ligger på pendlingsavstånd med goda kommunikationer, nära naturen och med bra service i närmiljön. Med nya badrum, kök och nya golv blir lägenheterna attraktiva alternativ.

Idén att anställa boende och låta dem ansvara för bland annat städjobb, fastighetsskötsel och trädgårdsskötsel, kläcktes när det då nystartade fastighetsbolaget Victoria Park köpte skandalomsusade Herrgården i Malmö.
– Vi ville ändra förvaltningssättet helt och hållet, vara en närvarande värd och jobba även med de sociala bitarna. Vi började rekrytera folk i området, berättar Peter Strand.

Man sabbar inte ett staket som grannnen har målat
– Peter Strand, vd Victoria Park

Avtal tecknades med arbetsförmedlingen och facket och fem miljövärdar anställdes. Miljövärdarna arbetade vid sidan av de ordinarie fastighetsskötarna vilket förstås innebar en kostnad för värden. Men lösningen visade sig lyckad. Victoria Park-modellen följer kollektivavtalet, och en del av arbetsgivaravgiften täcks av statsbidrag. Tjänsterna är  tidsbegränsade till mellan 12 och 18 månaders anställning och tanken är att de ska vara en språngbräda till fast jobb.
– De vi rekryterar tillhör en grupp människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, ofta långtidsarbetslösa ungdomar. På det här viset får de sitt första cv som går i god för deras arbetsförmåga och gör det lättare för dem att ta sig vidare in i arbetslivet. Självklart innebär det en hel del jobb och kostnader att lära upp personalen, men i slutändan har satsningen lett till stora vinster. Inte minst samhällsekonomiskt.

– En del av dem vi rekryterar faller ifrån av olika anledningar, men hittills har ett femtiotal personer fullföljt vår anställning och ett trettiotal av dem har gått vidare till fasta anställningar utanför vår verksamhet. De har fått städjobb, trädgårdsjobb och olika servicejobb inom fastighetsskötsel.

I miljonprogrammets fastighetsbestånd är utlandsfödda överrepresenterade och Peter Strand menar att det är en styrka att ha personal som själva bor där och kan tala om vilka krav som ställs på de boende – och vilka krav de boende kan ställa på sin hyresvärd.
– Sammantaget har systemet skapat ökad förståelse, vilket inte minst märks på det minskade slitaget. Man sabbar inte ett staket som grannen har målat.

Victoria Park äger i dagsläget 13 000 hyresrätter på elva orter, från Stockholm och söderut.
– Under 2016 gjorde vi transaktioner på fyra miljarder kronor och målet är att köpa mer 2017.

Miljonprogramsområdena har många öde parkeringsplatser och dåligt utnyttjade grönområden där vi vill satsa på nyproduktion av bostadsrätter, för att öka variationen och minska segregeringen.

Text: Sten Feldreich

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK