Foto: Per Myrehed
Birgitta kan i princip allt om hur man planerar ett vård- och omsorgsbygge.
Foto: Per Myrehed

Med livet som insats

Det är kanske att ta i – med livet som insats – men när man bygger om ett sjukhus eller kanske helt nytt, är det faktiskt för livet man bygger.

Jag har över 20 års erfarenhet av planering och byggnation av vård- och omsorgsfastigheter. Här delar jag av mig av de insikterna jag samlat på mig.

Bristen på ytor

En av utmaningarna inom vård- och omsorgsprojekt är bristen på ytor. Du måste optimera användningen av befintliga ytor, likväl som planera minutiöst för de nya.

Det gäller att hitta en bra balans mellan drömscenariot och de faktiska förutsättningarna.

Flera behov att uppfylla

En ytterligare utmaning är att fastigheteten ska utformas efter både fastighetsägarens och ”hyresgästens” behov. Det är viktigt att lyssna på båda parter. Var också ödmjuk inför personalens behov – de kan verksamheten.

Lova inte något för tidigt. Hitta en lagom nivå utifrån tid och budget och framförallt – tänk på att olika avdelningar har olika behov. Standardiserade konceptlösningar är bra men funkar inte alltid.

Kommunikation är a och o

Du behöver vara rustad med tålamod, en viss ödmjukhet och god kommunikationsförmåga.

Inför och under ett bygge ska du väga in önskemål och behov hos fastighetsägaren, sjukhuspersonalen, patienterna och även entreprenörer. Oftast pågår bygget samtidigt som patienter ska vårdas och livsviktig teknik får inte rubbas. Du har också en tidsplan och budget som ska hållas. Då måste du ha en tidig och löpande dialog med alla involverade.

Tiden och processen mellan idé och verklighet kan ibland kännas väldigt lång och mycket handlar om att inte få alla involverade att tappa sugen. De behöver känna att ”det blir bra”.

Hur du får ihop planer och bygge

Utmaningen är som sagt att man ofta ska expandera utan att man har ytor. Det finns ibland för få brickor i det här spelet.

Verksamheten är ofta igång och du ska lösa eller ta hänsyn till logistiken, ljud, buller, damm, maskiner, dragningar av larm, installationer och sist men inte minst patienter och personal.

Utvecklingen kring vårdens arbetssätt och den medicinska utrustningen går fort, vilket också kan innebära att löpande anpassningar behöver göras.

Den livsviktiga tekniken

För att den akuta vården ska fungera, att patienter ska få sin diagnos och behandling så krävs att tekniken fungerar. Medicinska gaser, specialventilation, röntgenmaskiner, avbrottsfri kraft och olika typer av larm o.s.v.

Först då har vår kund rätt förutsättningar att erbjuda patienterna en trygg och säker vård.

Forsen hjälper dig gärna

Den värdegrund som jag har med mig i de här projekten ser jag som en förlängning på Forsens egen. Den kommer från Södersjukhuset: ”patienten först, respekt för individen, undvik slöseri, samhällsansvar”.

Tillsammans med mina kollegor, varav många har jobbat flera år med byggen av vård- och omsorgsfastigheter, har du ett riktigt ”SWAT-team”. Hör av dig om du behöver hjälp.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK