CM - Construction Management

Rätt pris, större flexibilitet, kortare byggtid och högre kvalitet. Lär dig mer om vad du tjänar på projektledning med delad entreprenad, ett område där Forsen är främst i Sverige.

Rätt pris, större flexibilitet, kortare byggtid och högre kvalitet. Det är några av fördelarna med Construction Management, där projektledaren går in och stärker byggherrens organisation istället för att ”bara” vara leverantör.

Forsen har arbetat med Construction Management – eller kort och gott CM – sedan starten 1997 och är idag bland de främsta experterna på området. CM är ett internationellt uttryck för att planera, leda och styra projekt som genomförs på delad entreprenad. Projektering och produktion pågår parallellt och byggherren stärker upp sin organisation med experter i form av konsulter från Forsen. CM-organisationen planerar, organiserar, leder och samordnar hela arbetet.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av att driva komplexa CM-projekt. Här finns allt från kalkylatorer, inköpare, projektledare, projekteringsledare, produktionsledare, installationssamordnare och projektekonomer till olika nischade specialister.

Forsen genomför CM-projekt inom både bygg och anläggning, inom såväl den privata som den offentliga sektorn. Exempel på CM-projekt som Forsen har arbetat med är kontor, köpcentra, industrier, bostäder, skolor, broar, vägar, berganläggningar, äldreboende och idrottsplatser.

Kundens egen byggavdelning

På förtroendebasis företräder Forsen beställarens intressen i projektet. Vi brukar likna oss vid kundens interna byggavdelning, eftersom vi sitter vid samma sida av bordet och har samma intresse av att projektet blir framgångsrikt.

En av de faktorer som utmärker CM är den höga flexibiliteten, vilket ökar möjligheten att lättare påverka projektet och slutresultatet under hela byggprocessen. Forsen kan med sin erfarenhet och kunskap verka proaktivt för att öka projektets värde, förutse och minimera risker, identifiera besparingsmöjligheter, minimera störningar med mera.

Kunden har full insyn och kontroll under hela projektet. Forsen levererar beslutsunderlag till kunden för samtliga förändringar, inklusive tids- och kostnadspåverkan.

– CM innebär en betydligt större kostnadskontroll för kunden. Allra bäst fungerar det för komplexa byggprojekt där det kan dyka upp oförutsedda händelser, säger Håkan Undin, senior partner och projektledare på Forsen.

Konkurrensen ökar och kostnaderna minskar med CM
– Håkan Undin, projektledare

Varför Construction Management?

  • Forsen fungerar som kundens egen byggavdelning, utan att ha några egenintressen
  • Forsen är oberoende och har inga kopplingar till andra aktörer. Därför kan alltid de bästa aktörerna för varje projekt upphandlas
  • Kunden får full insyn i projektet och en partner genom hela processen
  • Projekttiden förkortas eftersom projektering sker löpande och parallellt med upphandling och produktion
  • Upphandlingarna sker etappvis, vilket ökar flexibiliteten vid projektförändringar och möjliggör sena ändringar utan större negativa konsekvenser
  • Entreprenadarbetena delas upp i delentreprenader, vilket maximerar konkurrensen inom varje del och sänker totalkostnaden

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK