Tidiga skeden

Vi bygger inte bara hus. Vi bygger stad. Det är utgångspunkten när vi jobbar med detaljplanefrågor i det som brukar kallas för tidiga skeden.

”Tidiga skeden” är ett begrepp inom byggbranschen där betydelsen kan variera beroende på vem du frågar. Men för oss betyder det att hjälpa kunden att få igenom en väl genomtänkt detaljplan.

Vi inleder arbetet i de tidiga skedena med att definiera projektet tillsammans med kunden. Det blir sedan många kontakter med myndigheter, framför allt stadsbyggnadskontoret. De styrande parametrarna varierar beroende på var fastigheten ligger och kan omfatta livscykelanalyser, bullerutredningar och dagvattenhantering.

Forsen använder gärna ordet stadsutveckling när vi beskriver vårt arbete under tidiga skeden. Tillsammans med fastighetsägaren ska vi se till att synka dennes önskemål med samhällets vision om vad marken ska användas till. Det handlar om att hitta samspelet mellan byggnaden och omgivningen. Här kommer Forsens kompetenser inom både hus- och anläggningsprojekt väl till pass och vi samarbetar gärna mellan våra affärsområden för att få ett så brett perspektiv som möjligt.

Arbetet under de tidiga skedena involverar därför både arkitekter, landskapsarkitekter, stadsutvecklare och ingenjörer, bland annat för att skapa en attraktiv miljö och uttryck mellan husen.

Projekteringen parallellt med detaljplanearbetet

Ett tips till kommersiella fastighetsägare är att påbörja projekteringen parallellt med detaljplanearbetet. Det är förstås en ekonomisk risk att projektera innan planen är antagen, men å andra sidan kan det tidigarelägga inflyttningen rejält. Dessutom upptäcker man en hel del saker i en projektering som är bra att kunna ta hänsyn till redan i detaljplaneprocessen.

Forsen arbetar med både hus- och anläggningsprojekt

Vi har inte bara kunskap om tidiga skeden, vi vet vilka problem som kan uppstå senare om du inte gör rätt från början.

Vi ser till att redan tidigt i detaljplaneskedet ta upp frågan om fasader, grundläggningsmetoder, produktionsplanering och annat som kan påverka utformning och genomförande. Allt som kan underlätta för att göra den kommande byggprocessen så smidig som möjligt helt enkelt.

Hör gärna av dig om du behöver hjälp med det.

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK