Tidiga skeden

Forsens byggexpertis och långa och breda erfarenhet gör oss ledande inom projektledning av stadsutvecklingsprojekt i Tidiga Skeden. Genom tekniskt kunnande och gedigen erfarenhet säkerställer vi kvalitet, byggteknik, kostnader och genomförande på ett hållbart sätt.

Forsen kan driva hela projektet åt er från tidig projektidé till lagakraftvunnen detaljplan, med fokus på helhetsaffären och genomförbarheten. Vi har erfarna projektledare som har jobbat i alla faser av bygg- och anläggningsprojekt, från förädling och projektidé till färdigställande gällande enskilda fastigheter och stora stadsdelsprojekt.

Vi får med rätt frågor från början och hanterar dem i rätt tid samt stöttar dig i tidiga beslut.

Ett stadsutvecklingsprojekt hanterar ofta såväl gator och teknisk infrastruktur som bostäder och kommersiella lokaler. Forsen har något unikt som projektledningsföretag – vi har kompetens och erfarenhet inom alla dessa sektorer.

Exempel på vad vi på Forsen Tidiga Skeden kan hjälpa er med: 

 • Projektledning, detaljplaneprojekt
 • Vägledning i fastighetsutvecklingsprojekt
 • Upphandling och styrning tekniska konsulter
 • Lantmäteri- och exploateringsfrågor
 • Kostnadsanalyser och affärskalkyler
 • Samordning av teknisk infrastruktur
 • Hållbarhetssamordning
 • Cirkulärt byggande
 • Miljöledning
 • Klimatkalkylering
 • Samordning av kultur- och säkerhetsklassade projekt
 • Produktionsplanering

Genomförande kommer efter tidiga skeden

Oavsett typen av projekt och genomförandeform kan Forsen leda och driva hela genomförandefasen: projekteringsarbete, upphandlingar, byggledning och ekonomiuppföljning. Vi jobbar med alla entreprenad- och genomförandeformer.

Läs mer här – genomförande

Referenscase

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK