Tidiga skeden

Forsens byggexpertis och långa och breda erfarenhet gör oss ledande inom projektledning i tidiga skeden. Vi vet hur man gör och när man gör det - och hur man undviker fällorna.

Skapar ett värde i projektet
Planering i tidiga skeden tar ofta tid men är helt avgörande om projektet ska bli framgångsrikt. Det är i detta skede vi kan skapa värden för framtiden och se till att vårt samhälle blir bättre byggt.

Vi skapar förutsättningar för att du inte hamnar snett och ger en trygghet genom hela projektet. Det man gör i de tidiga skedena – det man hanterar rätt i tid – kan spara mycket resurser i slutskedet. Med det menar vi att vi skapar ett värde i projektet.

Vad vi vill åstadkomma
Forsen projektleder – vi projekterar inte, vi bygger inte, utan vi leder andra, sätter upp mål och säkerställer vägen dit.

Vi är verksamma inom infrastrukturprojekt, fastighetsutveckling och stadsutveckling.

Inom projektledning vill vi ta ansvar och vara proaktiva och arbetar efter mottot ”ett samhälle bättre byggt”.

  • Vi har starkt fokus på hållbarhet – såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska aspekter. Du kan inte ta ett första spadtag och sedan tänka hållbarhet, detta måste finnas med från början.
  • Vi vill arbeta med cirkulärt byggande i våra projekt. Byggbranschen står för en oerhörd mängd koldioxidutsläpp – vi måste alla ta ansvar för att minska det.
  • Vi vill vara delaktiga i projekt som skapar bättre livsmiljöer, bidrar till att minska miljöpåverkan och ger flexibla samhällen som inte byggs på bekostnad av framtiden.
  • För oss är det värdefullt att driva projekt som man mår bra av att jobba i. Det bidrar till ett bättre samarbete och troligen ett bättre projekt. Man behöver väldigt tidigt skapa ett bra samarbetsklimat mellan de olika intressenterna och alla de som påverkas av projektet. Det måste göras redan i tidigt skede.
  • Vi vill ha fokus på att skapa trygga stadsdelar med attraktiva byggnader och miljöer.
  • Genom teknisk kunnande säkerställer vi byggteknik, kostnader och genomförande.

Varför Forsen?
Forsen har djup och bredd i alla skeden. Vi har lång erfarenhet av hela byggprocessen vilket gör att vi kan ta med oss erfarenheter från produktioner till de tidiga skedena.

Vi får med rätt frågor från början och hanterar dem i rätt tid – och vi vet också vad du inte behöver göra just nu. Ska man vända på alla stenar i ett tidigt skede kommer man inte framåt.

Forsen arbetar inom tre huvudsakliga sektorer: anläggning, hus och bostäder.

När det gäller stadsutvecklingsprojekt ska det ofta byggas såväl gator som bostäder och kommersiella lokaler. Forsen har något inte alla projektledningsföretag kan erbjuda – vi har kompetens och erfarenhet inom alla tre sektorer.

Därför ska du välja Forsen!

Genomförande kommer efter tidiga skeden

Oavsett typen av projekt och genomförandeform kan Forsen leda och driva hela genomförandefasen: projekteringsarbete, upphandlingar, byggledning och ekonomiuppföljning. Vi jobbar med alla entreprenad- och genomförandeformer.

Läs mer här – genomförande

Referenscase

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK