Genomförande

Oavsett typen av projekt och genomförandeform kan Forsen leda och driva hela genomförandefasen: projekteringsarbete, upphandlingar, byggledning och ekonomiuppföljning. Vi jobbar med alla entreprenad- och genomförandeformer.

Utmärkande för Forsen är att vi är oberoende, vilket gör att vi kan välja de mest lämpade leverantörerna för varje projekt. Det borgar i sin tur för en bra kvalitet till rätt pris. Vi är en förlängning av er egen organisation och ser alltid till både ert och projektets bästa.

Vi har erfarna projekt-, projekterings-, bygg- och installationsledare och som kan utföra alla uppdrag och vi har även dokumenterad expertis inom de flesta områden, exempelvis upphandling, kalkyl, hållbarhet och arbetsmiljö. Vi har dessutom ett stort nätverk av underkonsulter för resursförstärkning.

Att driva projekt handlar dock inte bara om den personliga kompetensen och erfarenheten hos konsulterna. På Forsen finns ett utvecklat ledningssystem – ”Forsen Flow” – vår verktygslåda hjälper oss att styra projekten på ett effektivt och strukturerat sätt, även under svåra omständigheter och vid oväntade utmaningar.

Tidiga skeden - fasen före genomförande

Vi hjälper dig under hela planeringsfasen med affärs-, fastighets- och projektutveckling – allt för att hela byggprocessen ska bli så effektiv som möjligt och resultatet ska leva upp till alla dina förväntningar.

Läs mer här – Tidiga skeden

Referenscase

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK