Samhällsfastigheter – i allmänhetens tjänst

"Fastighet som primärt används till skattefinansierad verksamhet och som är anpassad för samhällsservice." Ungefär så lyder den formella definitionen av begreppet samhällsfastigheter. Det är också därför som dessa byggprojekt skiljer sig från andra. Och det ställer särskilda krav på projektledningen.

Redan i upphandlingsskedet skiljer sig samhällsfastigheter från exempelvis bostäder och kontorslokaler. Vi på Forsen har många kunder som är privatägda företag men med offentliga hyresgäster och då måste man ha koll på hur projektet påverkas av LOU – ett område där vi har goda kunskaper och kan hjälpa våra kunder.

Nu går det förstås att inte placera alla samhällsfastigheter i ett fack. Ett häkte skiljer sig från ett akutsjukhus liksom en regeringsbyggnad skiljer sig från en förskola. Det är därför centralt att ha förståelse för kundens affär och att vara lyhörd för kundens kund, det vill säga de som kommer att använda fastigheten. Ett exempel på detta är vårdboenden, där brukarna själva inte finns med och kan tillfrågas under byggnadsskedet.

För att leda dessa projekt framgångsrikt krävs erfarenhet, kunskap och kännedom om beställaren – men också specialistkunskaper om exempelvis vårdbehov, hållbarhet och säkerhet. Flera av de projekt vi leder är klassade som skyddsobjekt, vilket kräver särskild kompetens och speciella rutiner för hantering av dokumentation, inte minst i projekteringsskedet.

Gemensamt är att det ofta rör sig om tekniskt komplexa projekt, som kräver att någon har ett övergripande perspektiv redan från tidiga skeden genom upphandling och projektering hela vägen fram till överlämning. Vi på Forsen har kunskaper inom alla led: detaljplanefrågor, fastighetsreglering, infrastruktur, logistik, installationssamordning och projektering.

Ytterligare en aspekt som inte får glömmas bort är att den här typen av byggnader ofta är allmänna platser, som är tillgängliga för många och som ska vara estetiskt tilltalande. En samhällsfastighet ska leva länge och kan ibland bli landmärke för en hel bygd. Och då krävs det professionell projektledning hela vägen från start till mål.

Några referensprojekt

 

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK